Kpss Tarih Testi 4

Bilgi
1 - Bilgi Orta Çağ hangi olayla sona erer?
2 - Bilgi Osmanlı İmparatorluğu`nun son döneminde beliren yeni anlayış hangisidir?
3 - Bilgi Osmanlı İmparatorluğu itilaf devletlerine hangi yılda savaş açmıştır?
4 - Bilgi Sırp Sındığı Savaşı hangi padişah zamanında yapılmıştır?
5 - Bilgi Hangisi tarih öncesi devirlerde insanların ihtiyaçlarından fazla mal üretmeleriyle ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
6 - Bilgi Aka-Truva savaşlarının son 50 günlük olayları Homeros’un hangi eserinde anlatılır?
7 - Bilgi Dandanakan Savaşı hangi yıl olmuştur?
8 - Bilgi Günümüz savaşlarında cephe gerisinin de düşman hedefi haline gelmesi, aşağıdakilerden hangisinin kurulmasını gerektirmiştir?
9 - Bilgi Kuvay-ı Milliye başlangıçta hangi devletin Anadolu`daki işgallerine karşı bir tepki olarak oluşturulmuştur?
10 - Bilgi Osmanlı`da eyaletlerde adalet işlerine bakan görevli aşağıdakilerden hangisidir?