Anasayfa

Kpss Tarih Testi 5

1 - Bilgi
Osmanlı devletinin son padişahı kimdir?
2 - Bilgi
Osmanlı İmparatorluğu`nda şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişilere ne ad verilirdi?
3 - Bilgi
Osmanlı Devletini en büyük sınırlarına ulaştıran padişah aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi
Türkiye`nin onay vermesi sonucu NATO`ya üye olabilen ülke hangisidir?
5 - Bilgi
Türkiye, Boğazlar üzerindeki tam hakimiyetini hangi antlaşma sonucu kazanmıştır?
6 - Bilgi
II. Mahmud`un Yeniçeri Ocağı yerine kurduğu ordu hangisidir?
7 - Bilgi
Yontma Taş Devrinde insanlar geçinebilmek için aşağıdaki kültürlerden hangisini ortaya koymak zorunda kalmışlardır?
8 - Bilgi
Osmanlı tarihinde batılılaşma yolunda köklü değişmelerin yaşandığı döneme ne ad verilir?
9 - Bilgi
Türk tarihinin ilk yazılı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi
Türkiye`nin İran ile olan sınırı hangi anlaşma ile belirlenmiştir?