İntegral Testi Lise Matematik ÖABT

Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi
3 - Bilgi x+y-2 = 0 doğrusu ile x ve y eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanını bulunuz
4 - Bilgi
5 - Bilgi
6 - Bilgi y = 4-x2 parabölü ile 2x-y-4=0 doğruları arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir?
7 - Bilgi
8 - Bilgi
9 - Bilgi Denklemi y = 2x2 ve y = -2x2+4 olan eğrilerle sınırlanan düzlemsel bölgenin x ekseni etrafında 360° döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç birim küptür?
10 - Bilgi