Lise Matematik Öğretmenliği 2013 ÖabtGoogle'da Ara

"Lise Matematik Öğretmenliği 2013 Öabt" adlı testte 50 soru vardır. Lise Matematik Öğretmenliği Alan Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 3090 kişi bakmış, 255 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Lise Matematik Öğretmenliği 2013 Öabt" adlı testin zorluk seviyesi Zor olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi
3 - Bilgi
4 - Bilgi
5 - Bilgi
6 - Bilgi
7 - Bilgi
8 - Bilgi
9 - Bilgi
10 - Bilgi
11 - Bilgi
12 - Bilgi
13 - Bilgi
14 - Bilgi
15 - Bilgi 236 = x(mod17)
olduğuna göre, x kaçtır?
16 - Bilgi A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı 3x3 biçiminde bir matristir.
A matrisinin tersi alınabildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
17 - Bilgi x+y+z = 0
x+2y+z = 0
y+az = 0
homojen denklem sisteminin sıfırdan farklı çözümleri vardır.
Buna göre, a kaçtır?
18 - Bilgi
19 - Bilgi A ve B kare matrislerinden A matrisi simetrik ve B matrisi ters simetriktir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi simetrik matristir?
20 - Bilgi Q rasyonel ve Z tam sayılar kümesi olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi verilen işleme göre grup değildir?
21 - Bilgi Cisimler ile ilgili olarak verilen
I. Bir cismin sıfır ve kendisinden başka ideali yoktur.
II. Her cisim kendi üzerinde bir vektör uzayıdır.
III. Her tamlık bölgesi bir cisimdir.
IV. Her mertebeden cisim vardır.
ifadelerden hangileri doğrudur?
22 - Bilgi Aynı noktadan kalkan iki gemiden birisi kuzey, diğeri batı istikametine doğru sabit hızlarla ilerlemektedir. Kuzeye giden geminin hızı dakikada 2V metre olup batıya giden geminin hızının 2 katıdır.
Buna göre, 1 dakika sonra bu iki gemi arasındaki mesafenin artış hızı kaçtır?
23 - Bilgi Alanı 144 cm2 olan kare biçimindeki bir kartonun köşelerinden eşit alanlı birer kare kesilerek geriye kalan parçalardan üstü açık bir prizma yapılıyor.
Bu prizmanın hacmi en fazla kaç cm3 olur?
24 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi üçüncü mertebeden (basamaktan) bir lineer diferansiyel denklemdir?
25 - Bilgi yII + yI - 6y = 0
diferansiyel denkleminin bir çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
26 - Bilgi
27 - Bilgi
28 - Bilgi
29 - Bilgi Dart oynayan bir genç 5 atış yapıyor.
Atışlarda isabet etme olasılığı 3/5 olduğuna göre, oyuncunun 4 defa isabet ettirme olasılığı kaçtır?
30 - Bilgi
31 - Bilgi Bir sınıftan rastgele seçilen 5 öğrencinin notları 65, 54, 50, 82, 74 olarak veriliyor.
Buna göre, örneklem ortalaması ve medyanı sırasıyla kaçtır?
32 - Bilgi
33 - Bilgi
34 - Bilgi
35 - Bilgi Düzlemde denklemleri x+y-1 = 0 ve -x+y-1 = 0 ile verilen doğruların ortak noktasından geçen ve doğrultmanı (1,1) olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
36 - Bilgi Uzayda A(1,2,3) noktasının, x=y=z doğrusuna göre simetriği olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
37 - Bilgi
38 - Bilgi
39 - Bilgi
40 - Bilgi
41 - Bilgi Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Dersi Öğretim Programı’nda
 Kavramları açıklayabilmek için diğer kavramlardan yararlanır.
 Aynı matematiksel kavramın farklı temsillerini tanır.
kazanımları aşağıdaki temel becerilerden hangisi kapsamında ele alınmıştır?
42 - Bilgi Euclid Geometrisi’nin beş postulatından birine yönelik şüpheler ve bunun üzerine yapılan çalışmalar Euclid dışı geometrilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Buna göre, bu postulat aşağıdakilerden hangisidir?
43 - Bilgi
(I. // II. // III.)
44 - Bilgi Van Hiele, geometrik düşünmenin gelişiminin aşamalı olarak aşağıda verilen beş düzeyde gerçekleştiğini belirtmektedir.
1. Düzey: Öğrenci, şekilleri genel görsel özelliklerine göre tanır ve adlandırır.
2. Düzey: Öğrenci, şekillerin özelliklerini belirtir.
3. Düzey: Öğrenci, geometrik şekiller arasında ilişkiler kurar.
4. Düzey: Öğrenci, bir aksiyomatik yapıyı kullanabilir ve bu yapı içinde ispatlar yapar.
5. Düzey: Öğrenci, farklı aksiyomatik sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlar.
Buna göre,
I. Çemberde kiriş ve kesenler ile ilgili özelliklerin doğruluğunu gösterir.
II. Verilen farklı geometrik şekiller arasından çemberi seçer.
III. Çemberde kirişin orta dikmesinin merkezden geçtiğini ifade eder.
kazanımları Van Hiele’e göre hangi düzeyde yer almaktadır?
(I. // II. // III.)
45 - Bilgi
(Öğrenci // İspat Yöntemi)
46 - Bilgi
47 - Bilgi
48 - Bilgi
49 - Bilgi
50 - Bilgi