"2013 LYS Coğrafya 2 Testi" adlı testte 14 soru vardır. YKS Coğrafya 2 ve YKS Coğrafya 1 kategorilerinde yayınlanan teste 5718 kişi bakmış, 1007 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "2013 LYS Coğrafya 2 Testi" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

2013 LYS Coğrafya 2 TestiGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Dünya üzerindeki K, L ve M noktalarıyla ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir.
  • K’de yıl içerisindeki gece-gündüz süreleri arasındaki fark diğer noktalardan daha azdır.
  • L, Başlangıç Meridyeni’ne K’den daha yakındır.
  • Şubat ayında yılın en sıcak günlerini yaşayan M noktasındaki gündüz süresi diğer noktalardan daha uzundur.
Buna göre, K, L ve M noktalarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
2 - Bilgi
Boş Bırak
3 - Bilgi I. Volkanik patlamalar
II. Tsunamiler
III. Aşırı yağışlar
IV. Kasırgalar
Yukarıda verilen doğa olaylarından hangilerinin yaşanma sıklığı daha yüksektir?
Boş Bırak
4 - Bilgi I. Tarımın başlaması – yerleşik hayata geçiş
II. Sanayi devrimi – hizmet sektörünün ortaya çıkışı
III. Bilgi teknolojilerindeki gelişim – küreselleşme ve kültürler arası etkileşim
IV. Hizmet üretiminin artışı – üretim toplumunun ortaya çıkışı
Üretim süreçlerindeki değişim, toplumsal değişimleri de beraberinde getirmiştir.
Buna göre, yukarıda verilen süreçler ve toplumsal değişime olan yansıma eşleşmelerinden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Ekonomik etkinliklerin sürekliliği arz talep dengesine bağlıdır. Bir ürüne olan talebin azalması, ürünün üretimini azaltmakta hatta durma noktasına getirebilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek gösterilemez?
Boş Bırak
6 - Bilgi Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra kentsel alanlarda hızlı nüfus artışına bağlı olarak plansız bir kentleşme yaşanmıştır.
Bu süreçte, plansız gelişen kentlerdeki sorunları çözmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Coğrafya dersinde Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını etkileyen şartları tartışan öğrenciler arasında şu diyaloglar yaşanmıştır.
Ahmet: Öğretmenimizin anlattığına göre, geçmişte yaşanan iklim değişikliği nedeniyle bitkiler güneydeki dağlarımızın yüksek kesimlerine sokulmuş. Bence bu imkânsız, soğuğun etkisiyle kuzeyli bitkiler yok olmuştur. Bitkilerin ilerlemesi söz konusu olamaz.
Sevim: Soğuk dönemde sıcak iklim şartları altında yetişen bitkiler, dağların güneye bakan alçak kesimlerine ve kuytu alanlara sığınmış, sıcak dönemde ise kuzeyli bitkiler, kuzeye bakan yüksek yamaçlara çekilmiştir.
Nuray: Bence de kuzeyli bitkiler ilerlemiş olamaz. Üstelik güneye doğru ilerlediyse neden dağların yüksek kesimlerine sokulmuş olsun? Güney daha sıcak olduğu için yüksek kesimlere değil, kıyı kesimlerine sokulur.
Emin: Kuzeyli bitkilerin soğuğa dayanıklı olduğunu unutmayın. Güneye doğru ilerledikçe elbette soğuk olan yüksek kesimlere sokulacaktır. Alçak kesimler sıcak olduğu için kuzeyli bitkilere uygun değildir.
Buna göre, öğrenciler arasında yaşanan diyalogda doğru yorumu aşağıdakilerden hangileri yapmıştır?
Boş Bırak
8 - Bilgi
Boş Bırak
9 - Bilgi Tarımsal üretimde “buğday – un – bisküvi” arasındaki ilişki, Türkiye’nin sahip olduğu yer altı kaynaklarının etkin kullanımında aşağıdakilerden hangisinde görülmez?
Boş Bırak
10 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu Projesi’nin hedefleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
11 - Bilgi Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren verilerden biri de ticaret hacmidir. Bazı ülkelerin dış ticaretinde dış alım, bazılarında ise dış satım ön plandadır.
Buna göre, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri göz önüne alınarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
12 - Bilgi Petrol ve doğal gazın çıkarıldığı yerden tüketildiği alanlara ulaştırılmasında boru hatları önemli bir yer tutar.
Buna göre aşağıdaki petrol ve doğal gaz çıkarılan yerlerin hangisinde, boru hatları ile taşımacılık daha fazla öneme sahiptir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Akarsulardan yararlanmanın yollarından biri, üzerine barajlar yapılmasıdır. Baraj yapılarak akarsulardan çok yönlü olarak faydalanılabilmektedir.
Buna göre;
I. tarımda, sulama amaçlı yararlanılması,
II. akarsu rejimlerini düzene sokması,
III. çevresinde rekreasyonel etkinliklerin artması,
IV. çevresinde yeni yerleşim alanlarının gelişmesi
durumlarından hangileri, barajların çevrede yarattığı olumlu katkılar arasında yer alır?
Boş Bırak
14 - Bilgi Hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü mera alanları, büyüklükleri ve ot verimi oranında belli sayıda hayvanın otlatılmasına imkân sağlar. Ancak hatalı ve kapasitesinin üzerinde kullanılan meralar zamanla verimsizleşerek özelliklerini kaybeder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde, doğal kaynakların kullanımında buna benzer bir ilişkiden söz edilemez?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.