Doğa ve İnsan

Bilgi
1 - Bilgi İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnek olarak gösterilemez?
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir?
4 - Bilgi Coğrafya, doğal çevredeki unsurların insanlar tarafından sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını amaç edinir
Aşağıdaki doğal çevre ve kullanım şekli eşleştirmelerinden hangisi yanlış arazi kullanımına örnek gösterilebilir?
(Doğal Çevre / Kullanım Şekli)
5 - Bilgi İnsanoğlunun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirebilmesi, yaşadığı doğal çevreyi yeterince tanımasından geçmektedir. İşte bu nokta da, insanoğlunun karşısına coğrafya bilimi çıkmaktadır. Coğrafya bilimini, insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi kendi ilkeleriyle araştıran, inceleyen elde ettiği sonucu bir sentez halinde sunan bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Coğrafya biliminin elde ettiği bulguların, insanların gündelik hayatına gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etkin bir arazi kullanımı da sağ- lanabilmiş olur. Böylece, doğal kaynaklar hem amacı doğrultusunda kullanılmış hem de gereksiz kullanımın önüne geçilebilmiş olur.
Verilen metinden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın araştırma konularından değildir?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Jeomorfolojiye yardımcı bilimler arasında yer almaz?
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konulardan birisi değildir?