"Lys Coğrafya 1 Genel Test" adlı testte 24 soru vardır. YKS Coğrafya 2 ve YKS Coğrafya 1 kategorilerinde yayınlanan teste 34752 kişi bakmış, 7677 kişi ise testi çözmüştür. Testte 2 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Lys Coğrafya 1 Genel Test" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Lys Coğrafya 1 Genel TestGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdaki tabloda, beş farklı bölgenin coğrafi konumu verilmiştir.
Buna göre, verilen bölgelerden hangisinin Türkiye’ye diğerlerine göre daha yakın olduğunu söylenebilir?
Boş Bırak
2 - Bilgi Aşağıda bir yöreye ait izohips haritası verilmiştir.
Buna göre, yöre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
3 - Bilgi Aşağıdaki şekil, bir yörede herhangi bir günde etkili olan basınç merkezini ve bu basınç merkezindeki hava hareketlerini göstermektedir.
Buna göre, bu yöre ile ilgili,
I. Kuzey Yarımküre’de bulunur.
II. Sıcaklık ortalamaları yıl boyunca düşüktür.
III. Geniş bir iç denizin yüzeyinde yer alır.
IV. Alçak basınç alanıdır.
yargılarından hangileri kesindir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Ekvatoral bölgelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Yer’in şekli ile açıklanamaz?
Boş Bırak
5 - Bilgi Aşaqıdaki doqal afetlerden hangisi, bu doqal afetin etkili olduqu bir ülkeyle birlikte verilmemiştir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Oba, göçebe aileler tarafından kullanılan kırsal yerleşme türüdür. Oba yerleşmeleri, Orta Karadeniz ve Adana bölümlerinde yaygındır.
Buna göre, obalardaki temel ekonomik fonksiyon aşaqıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Bir kırsal bölgede, tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez?
Boş Bırak
8 - Bilgi Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşağıdaki sektörlerden hangisinin ham madde üretimi daha fazladır?
Boş Bırak
9 - Bilgi Aşağıdaki elektrik santrallerinden hangisi kullandığı enerji kaynağına yakın yere kurulmamıştır?
Boş Bırak
10 - Bilgi I. ıstanbul ve Çanakkale boğazları
II. Doğu Karadeniz kıyıları
III. Antalya Körfezi kıyıları
IV. Doğu Akdeniz kıyılarındaki akarsu ağızları
Yukarıdakilerden hangilerinde deniz ürünleri üretimi daha fazladır?
Boş Bırak
11 - Bilgi
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark diğerlerinden daha azdır?
Boş Bırak
12 - Bilgi Karadeniz Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yükselti ve eğimin fazla olmasının bir sonucu değildir?
Boş Bırak
13 - Bilgi I. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 C°’nin altında düşmemesi
II. Yağış rejiminin düzenli olması
III. Yaz kuraklığının etkili olması
IV. Yıllık toplam yağış miktarının 200 mm’nin altında olması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı alanların özelliklerden değildir?
Boş Bırak
14 - Bilgi Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde yer şekillerine bağlı ulaşım güçlüğü diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
15 - Bilgi
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde tarımın yöre ekonomisindeki önemi ötekilerine göre daha azdır?
Boş Bırak
16 - Bilgi Bir yörenin ortalama atmosfer koşulları, yörenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde etkili değildir?
Boş Bırak
17 - Bilgi Türkiye ile ilgili aşağıdaki gözlemlerden hangisi iklim koşullarıyla açıklanamaz?
Boş Bırak
18 - Bilgi Gelgit genliği arttıkça, bu enerjiden elde edilebilecek elektrik enerjisi miktarı da artmaktadır.
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde kurulacak gelgit enerjisi santrallerinden daha fazla elektrik üretilmesi beklenir?
Boş Bırak
19 - Bilgi Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarında zaman içinde değişme olması beklenir?
Boş Bırak
20 - Bilgi Bir doğa olayı, kısa sürede yol açtığı can ve mal kaybı sonucunda afete dönüşür.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğal afetlerden biri değildir?
Boş Bırak
21 - Bilgi Gün boyunca bağıl nemin düşük olduğu bir yöre ile ilgili olarak,
I. Yüksek basınç etkilidir.
II. Konveksiyonel yağışlar etkilidir.
III. Bulutluluk oranı fazladır.
IV. Nem açığı fazladır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
22 - Bilgi Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yerleşme üst sınırının diğerlerine göre daha yüksek olması beklenir?
Boş Bırak
23 - Bilgi Türkiye tarımı ile ilgili,
I. ekim yapılan toprakların bir kısmının bir veya birkaç yıl boş bırakılması,
II. tarımsal nüfus yoğunluğunun yıllar içinde azalması,
III. tahıl üretiminin yıllar arasında dalgalanmalar göstermesi
IV. seracılığın yaygınlaşması
durumlarından hangileri doğa koşullarına bağımlılığın devam ettiğine kanıt olabilir?
Boş Bırak
24 - Bilgi
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımının kırsal yörelerin ekonomik etkinliklerinde diğerlerine göre daha önemli olduğu söylenebilir?
Boş Bırak

2 Yorum

  • seyda acıkel dedi ki:

    her dersten bir test mı var yoksa ben dıger testlere ulasamıyor muyum

  • yaşam mert dedi ki:

    merhaba test kaliteliydı hazırlayanlara öncelikle tesekkur edıyorum fakat cevap anahtarına ulasamıyorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.