Lys Coğrafya 1 Genel TestGoogle'da Ara

"Lys Coğrafya 1 Genel Test" adlı testte 24 soru vardır. YKS Coğrafya kategorisinde yayınlanan teste 33811 kişi bakmış, 7524 kişi ise testi çözmüştür. Testte 2 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Lys Coğrafya 1 Genel Test" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdaki tabloda, beş farklı bölgenin coğrafi konumu verilmiştir.
Buna göre, verilen bölgelerden hangisinin Türkiye’ye diğerlerine göre daha yakın olduğunu söylenebilir?
2 - Bilgi Aşağıda bir yöreye ait izohips haritası verilmiştir.
Buna göre, yöre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
3 - Bilgi Aşağıdaki şekil, bir yörede herhangi bir günde etkili olan basınç merkezini ve bu basınç merkezindeki hava hareketlerini göstermektedir.
Buna göre, bu yöre ile ilgili,
I. Kuzey Yarımküre’de bulunur.
II. Sıcaklık ortalamaları yıl boyunca düşüktür.
III. Geniş bir iç denizin yüzeyinde yer alır.
IV. Alçak basınç alanıdır.
yargılarından hangileri kesindir?
4 - Bilgi Ekvatoral bölgelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Yer’in şekli ile açıklanamaz?
5 - Bilgi Aşaqıdaki doqal afetlerden hangisi, bu doqal afetin etkili olduqu bir ülkeyle birlikte verilmemiştir?
6 - Bilgi Oba, göçebe aileler tarafından kullanılan kırsal yerleşme türüdür. Oba yerleşmeleri, Orta Karadeniz ve Adana bölümlerinde yaygındır.
Buna göre, obalardaki temel ekonomik fonksiyon aşaqıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi Bir kırsal bölgede, tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez?
8 - Bilgi Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşağıdaki sektörlerden hangisinin ham madde üretimi daha fazladır?
9 - Bilgi Aşağıdaki elektrik santrallerinden hangisi kullandığı enerji kaynağına yakın yere kurulmamıştır?
10 - Bilgi I. ıstanbul ve Çanakkale boğazları
II. Doğu Karadeniz kıyıları
III. Antalya Körfezi kıyıları
IV. Doğu Akdeniz kıyılarındaki akarsu ağızları
Yukarıdakilerden hangilerinde deniz ürünleri üretimi daha fazladır?
11 - Bilgi
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark diğerlerinden daha azdır?
12 - Bilgi Karadeniz Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yükselti ve eğimin fazla olmasının bir sonucu değildir?
13 - Bilgi I. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 C°’nin altında düşmemesi
II. Yağış rejiminin düzenli olması
III. Yaz kuraklığının etkili olması
IV. Yıllık toplam yağış miktarının 200 mm’nin altında olması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı alanların özelliklerden değildir?
14 - Bilgi Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde yer şekillerine bağlı ulaşım güçlüğü diğerlerine göre daha azdır?
15 - Bilgi
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde tarımın yöre ekonomisindeki önemi ötekilerine göre daha azdır?
16 - Bilgi Bir yörenin ortalama atmosfer koşulları, yörenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde etkili değildir?
17 - Bilgi Türkiye ile ilgili aşağıdaki gözlemlerden hangisi iklim koşullarıyla açıklanamaz?
18 - Bilgi Gelgit genliği arttıkça, bu enerjiden elde edilebilecek elektrik enerjisi miktarı da artmaktadır.
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde kurulacak gelgit enerjisi santrallerinden daha fazla elektrik üretilmesi beklenir?
19 - Bilgi Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarında zaman içinde değişme olması beklenir?
20 - Bilgi Bir doğa olayı, kısa sürede yol açtığı can ve mal kaybı sonucunda afete dönüşür.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğal afetlerden biri değildir?
21 - Bilgi Gün boyunca bağıl nemin düşük olduğu bir yöre ile ilgili olarak,
I. Yüksek basınç etkilidir.
II. Konveksiyonel yağışlar etkilidir.
III. Bulutluluk oranı fazladır.
IV. Nem açığı fazladır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
22 - Bilgi Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yerleşme üst sınırının diğerlerine göre daha yüksek olması beklenir?
23 - Bilgi Türkiye tarımı ile ilgili,
I. ekim yapılan toprakların bir kısmının bir veya birkaç yıl boş bırakılması,
II. tarımsal nüfus yoğunluğunun yıllar içinde azalması,
III. tahıl üretiminin yıllar arasında dalgalanmalar göstermesi
IV. seracılığın yaygınlaşması
durumlarından hangileri doğa koşullarına bağımlılığın devam ettiğine kanıt olabilir?
24 - Bilgi
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımının kırsal yörelerin ekonomik etkinliklerinde diğerlerine göre daha önemli olduğu söylenebilir?