Türkiye'de Maden ve Enerji Kaynakları

Bilgi
1 - Bilgi • Altından sonra en iyi iletkendir.
• Daha çok elektrik-elektronik sanayinde kullanılır.
• Türkiye'deki başlıca üretim alanı Murgul ve Küre'dedir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi
BölgeHidroelektrik potansiyeli (milyar kws/yıl)
I15,3
II7,9
III12,4
IV19,1
V10,2
Yukarıdaki tabloda beş bölgenin hidroelektrik potansiyeleri verilmiştir.
Bu bölgelerin hepsinde akarsuların yıl boyunca yeterli akıma sahip olduğu bilindiğine göre, verilen bölgelerden hangisinde yükselti ve eğimin en fazla olduğu söylenebilir?
3 - Bilgi
4 - Bilgi
5 - Bilgi
6 - Bilgi Yeraltı kaynaklarından bir kısmının oluşumu volkanik olaylarla ilgilidir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu durum söz konusu değildir?
7 - Bilgi • Türkiye'de en çok üretilen madenlerdendir.
• Çok sert ve paslanmayan bir metaldir.
• Demirin sertleştirilmesinde ve paslanmaz çelik üretiminde kullanılır.
• Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerindendir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?
8 - Bilgi Aşağıda verilen yeraltı kaynaklarından hangisinin Türkiye'deki üretimi yalnız bir bölge ile sınırlıdır?
9 - Bilgi I. Divriği
II. Murgul
III. Küre
IV. Emet
Yukarıdaki yörelerden hangilerinde bakır yatakları bulunur?
10 - Bilgi I. Hekimhan
II. Ergani
III. Seydişehir
Yukarıdaki merkezlerde çıkarılan yeraltı kaynakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(I // II // III)
11 - Bilgi
12 - Bilgi I. Karakaya- Fırat
II. Kralkızı- Dicle
III. Altınkaya- Kızılırmak
IV. Keban- Sakarya
V. Demirköprü- Gediz
Yukarıda Türkiye'nin belli başlı hidroelektrik santralleri ile bu santrallerin bulunduğu akarsular eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
13 - Bilgi Aşağıda verilen yörelerden hangisinde doğal gaz çıkartılmaktadır?