Anasayfa

Türkiye'de Sanayi LYS Testi

1 - Bilgi
Türkiye'de en çok gelişen sanayi kolu dokuma sanayidir. Öyle ki Türkiye'nin ürettiği pamuklu dokuma ürünlerine (tekstil) ABD dahil birçok gelişmiş ülke kota (sınırlandırma) uygulamaktadır.
Türkiye'de dokuma sanayinin diğer sanayi kollarına göre daha fazla gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi öncelikle etkili olmuştur?
2 - Bilgi
Sanayi kuruluşlarının bir kısmı kullandığı hammadde nedeniyle iklim koşullarından daha çok etkilenir.
Buna göre, aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin iklim koşullarından en az etkilenmesi beklenir?
3 - Bilgi
Türkiye'de şeker sanayi daha çok iç bölgelerde gelişme gösterirken, bitkisel yağ Ege ve Marmara, orman ürünleri endüstrisi ise daha çok Karadeniz Bölgesi'nde gelişme göstermiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
4 - Bilgi
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki bir bölgede endüstrinin geliştiğine kanıt olarak gösterilemez?
6 - Bilgi
7 - Bilgi
8 - Bilgi
Yörede bitkisel yağ fabrikası için hammadde temini kolay, ulaşım kolaylığıda mevcut. Taşımacılıkta herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Dağıtım ve pazarlama sorunlarıyla karşılaşılmaz. Fabrika arazisi için konuma uygun bir kaç tarlanın, sahibiyle görüşüldü.
Yukarıda Türkiye'de fabrika kurmayı düşünen bir girişimcinin hazırlattığı raporda yer alan bazı ifadelere yer verilmiştir.
Buna göre girişimcinin fabrikayı aşağıdaki yörelerden hangisinde kurmayı planladığı söylenebilir?
9 - Bilgi
Türkiye'de organize sanayi bölgesi kurulacak bir yörede öncelikle aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?
10 - Bilgi
Türkiye'de tekstil sanayisinde kapasitenin iki kat artırıldığı varsayılsa, bu durum
I. ihracat artışı,
II. işsizlik oranlarının azalması,
III. enerji tüketiminin azalması
sonuçlarından hangilerine neden olur?
11 - Bilgi
Tuğla, kiremit ve çimento sanayi toprağa dayalı sanayi kollarından bazılarıdır.
Bu sanayi kollarının Türkiye'de
I. pazarlama olanaklarının artması,
II. inşaat sektörünün gelişmesi,
III. toprağın tarımsal veriminin düşmesi,
IV. turizm bölgelerinde konaklama olanaklarının artması
durumlarından hangilerine bağlı olarak gelişme göstermesi beklenmez?
12 - Bilgi