Türkiye'de NüfusGoogle'da Ara

"Türkiye'de Nüfus" adlı testte 10 soru vardır. YKS Coğrafya, Kpss Coğrafya ve Coğrafya 12 kategorilerinde yayınlanan teste 355 kişi bakmış, 78 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Türkiye'de Nüfus" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Türkiye 1923 1963 yılları arasında nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar uygulamıştır.
Bu politikanın nedenleri arasında;
I. İş gücü potansiyelinin az olması
II. Nüfusun askeri bir güç olarak görülmesi
III. Tarımda insan gücüne ihtiyaç olması
verilenlerden hangileri gösterilir?
2 - Bilgi I. Nüfus artış hızı azalmaktadır.
II. Yaşlı nüfus oranı artmaktadır.
III. Nüfus miktarı azalmaktadır.
Türkiye’nin nüfus özellikleri hakkında verilenlerden hangileri yanlıştır?
3 - Bilgi 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 1960 öncesi nüfus artışını teşvik eden nüfus politikasının yerine nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulaması gerekliliği üzerinde tartışmalar başlatılmıştır.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?
4 - Bilgi
5 - Bilgi Türkiye’de 1963 yılına kadar nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulanmıştır. Bu politikalar sosyal, ekonomik ve hukuki önlemlerle desteklenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?
6 - Bilgi I. Tarımsal üretimi arttırmak
II. Kalkınma hızını yükseltmek
III. Ülke kaynaklarını verimli kullanmak
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’de nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalarının uygulanmasının nedenleri arasında gösterilir?
7 - Bilgi Türkiye’de yaşlı nüfus oranı son yıllarda artış göstermektedir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılır?
8 - Bilgi Ülkemizde nüfus projeksiyonlarının temel veri kaynaklarını nüfus sayımları ve demografik araştırmalar oluşturmaktadır.
Buna göre;
I. Doğurganlık oranı
II. Bebek ölüm oranı
III. Toplam nüfus miktarı
verilenlerden hangileri ülkemizin gelecekteki nüfus yapısı hakkında bilgi vermez?
9 - Bilgi Nüfus projeksiyonlarının asıl sebebi aşağıda verilenlerden hangisidir?
10 - Bilgi