İkinci Yeni ŞiiriGoogle'da Ara

"İkinci Yeni Şiiri" adlı testte 12 soru vardır. YKS Edebiyat ve Türk Dili ve Edebiyatı 12 kategorilerinde yayınlanan teste 112 kişi bakmış, 11 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "İkinci Yeni Şiiri" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Şiirde de azalan verimler kanunu var. Dil bir açıdan işlendikçe o alanda elde edilen verimler bir noktadan sonra azalmaya başlıyor. Bu, bir bunalıma yol açıyor. Bunalımlar da yeni şiir alanları, yeni açılar bulunmasıyla sona erer hep. Şiirimizde şimdi yeni bir eğilim başladı. Bir iki yıldır dilin daha iç, daha derin imkanlarıyla baş başayız. Genç şairler yalnız folklor gibi kesin klişelerle değil, daha hafif kalıplara bile sırtlarını çevirdiler. İlhan Berk’te Turgut Uyar’da Edip Cansever’de bunun ilk güzel örneklerini gördük. Kelimeler bizde de yontuluyor artık. Kelimeler bizde de yerlerinden yarı yarıya koparılıyor, anlamlarından ufak tefek saptırılıyor, yeni yükler yükleniyor kelimelere. Böylece bir kavramın değişik görüntü ya da izlenimleri elde edilerek yeni imajlara, yeni mısralara varılmak isteniyor. Genç şairler hep bunu istiyor. Folklor ve klişelerin karşısında öbür kutbu meydana getiren bu durum şiirimizde bir evrimdi. Her evrim gibi haklı ve zorunlu.
“Folklor Şiire Düşman” adlı metinden alınan bu ifadeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisiyle ilgilidir?
2 - Bilgi Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “II. Yeni” temsilcilerinden biri değildir?
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni şiiri”nin özelliklerinden biri değildir?
4 - Bilgi I. Seni günlere böldüm, seni aylara
Daha yıllara, yüzyıllara böleceğim
Ve her zaman söyleyeceğim ki beni anla
Böyle eksiltilmiş de olsa bu kalbi
Minesi çatlamış bir diş gibi durduracağım karşımda
II. Benim de mi düşüncelerim olacaktı,
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım,
Sessiz sedasız mı olacaktım böyle?
Çok sevdiğim salatayı bile
Aramaz mı olacaktım?
Ben böyle mi olacaktım?
Yukarıda verilen şiirlerin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi “II. Yeni şiiri”nin etkilendiği Batı edebiyatı akımları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
6 - Bilgi II. Yeni Şiiri’nin temsilcilerindendir. Farklı imgeler kullanmıştır. Kapalı, anlaşılması zor, yine de anlamdan ayrılmayan şiirler yazmıştır. 1951’de “Nokta” dergisini çıkarmıştır. Şiirde tiyatrodan esinlenen diyaloglar kullanmıştır.
Yukarıda bazı özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi I. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü
Dayanır mı şişedir bu reh-i seng-sare düştü
(Yine gönül kayığım kırılıp kıyıya düştü; bu gönül şişedendir, düştüğü yer ise taşlıktır, dayanması ne mümkün.)
O zaman ki bezm-i canda bölüşüldü kale-i kam
Bize hisse-i mahabbet dil-i pare pare düştü
(Can meclisinde istek kumaşları bölüşüldüğü zaman, bizim payımıza sevgi payı olarak parça parça olmuş bu gönül düştü.)
II. Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
Önümü arkamı bilmiyorum
Azaldığını duyup duyup karanlıkta
Beni ayakta tutan gözlerini
Bu iki şiirin biçim ve anlatım özelliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
8 - Bilgi İlk şiiri “Yedigün” dergisinde çıkmıştır. “Kaynak” dergisinin bir şiir yarışmasında “Arz-ı Hal” şiiri ikincilik kazanınca Nurullah Ataç’ın güvendiği şairler arasına girmiştir. İlk dönem şiirlerinde kişisel yaşantılarının ve çevresinin izdüşümleri üzerinde durmuştur. Sonraları toplum ve törelerle çatışan bireyin yenilgisine yakılmış ağıtlar diyebileceğimiz şiirler yazmıştır. 1950 sonrası şiirimizi biçim ve öz bakımından yenileştirmesiyle II. Yeni’nin akla gelen ilk şairlerinden; deneme ve yorumlarıyla da günümüz Türk şiirini anlayışla, yetkiyle değerlendiren yazarlardan biri olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
10 - Bilgi Çünkü kapıları
Götürüyorlar (öyle yanlış ki)
Cam kırıkları üzerinde
Gülüyor ve
Gülen artık çingene değil
Değil mi değil.
Biçim ve dil özellikleri düşünüldüğünde bu dizeler, aşağıdaki edebî topluluk veya anlayışların hangisine ait olduğu söylenebilir?
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni şiiri” için yanlıştır?
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni şiiri”yle ilgili kavramlardan biri değildir?