Toplumsal Kurumlar 2Google'da Ara

"Toplumsal Kurumlar 2" adlı testte 10 soru vardır. Sosyoloji 11 ve Lys Felsefe kategorilerinde yayınlanan teste 30 kişi bakmış, 0 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel işlevleri arasında yer almaz?
2 - Bilgi Birey üyesi olduğu toplumun tutum, davranış ve düşünce biçimlerini, değerlerini ilk olarak ailede öğrenir. Böylece toplumsal bir kişilik kazanmış olur.
Bu parçada ailenin hangi işlevi vurgulanmaktadır?
3 - Bilgi – Kadın ve erkeğin aileye ekonomik katkıları ortaktır.
– Kadının aile ekonomisine katkısı erkekle eşit haklara sahip olmasını sağlamıştır.
– Akrabalık hem anne hem baba tarafından geçmektedir.
– Akrabalık ilişkileri geleneksel aileye göre biraz daha zayıftır
. Verilen bu özellikler aşağıdaki aile türlerinden hangisine aittir?
4 - Bilgi Sanayileşme ile birlikte, ailenin tüm bireylerinin çalışma hayatına katılması sonucu ailenin yapısı değişmiştir. Sanayileşme ile ortaya çıkan, çekirdek aile tipinin en temel özelliği az üyeli, eşitlikçi bir yapıya sahip olmasıdır.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
5 - Bilgi Amerika’da intihar eden gençlerin bu davranışı üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmış ve istatistiksel bir sonuç elde edilmiştir. Bireyciliğin bir yaşam biçimi olarak yerleştiği Amerikan toplumunda çocukların 11 – 12 yaşından sonra ailelerinden koptuğu ve bu çocukların, aile desteği daha fazla olan ergenlere ve genç yetişkinlere göre daha fazla intihar eğiliminde oldukları saptanmıştır.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
6 - Bilgi Evlilik bağı ile karşı cinsle kurulan bağlar, bireylerde sorumluluk ve paylaşım duyguları geliştirir.
Verilen açıklama aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
7 - Bilgi Ahmet okula başladığı ilk günlerde grup oyunlarına katılmada isteksiz davranmıştır. Bir süre sonra arkadaşları ile kaynaştıkça, grup oyunlarına katılmaya, kendisine ait olan bir takım eşyalarını arkadaşları ile paylaşmaya başlamıştır.
Bu parçada verilen örnek, eğitim kurumunun hangi işlevini göstermektedir?
8 - Bilgi Modern toplumlarda yaygın olarak görülen, evlenen çiftlerin anne babalarından ayrı bir yerde oturmaları ile oluşan evlilik türüdür.
Parçada sözü edilen evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi Modern toplumlarda evlilik, geleneksel toplumlarda sahip olduğu itibar ve anlamını kısmen yitirse de hâlâ insanların birçoğu tarafından meşru ilişki biçimi olarak görülmekte ve toplumsal yapının kurucu unsuru olarak kabul edilmektedir. Ailenin işlevi, evlilik türleri, boşanma sebepleri ve bunların toplumlar arasındaki farklılıklar incelenmesi gereken önemli unsurlardandır.
Parçadan hareketle sosyolojinin aileyi inceleme sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
10 - Bilgi Kadının ev ortamında yalnızca ev işleri ve çocuk bakımı ile ilgilenmesi erkeğe ev geçindirme rolünü yüklemiştir. Bu durum toplumsal ve siyasal yaşamda kadının karşısında erkeğin konumunu güçlendirmiştir.
Bu parçaya göre ailede ve toplumda otoritenin erkekte olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?