2013 LYS Geometri Testi

Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi
3 - Bilgi
4 - Bilgi
5 - Bilgi
6 - Bilgi
7 - Bilgi
8 - Bilgi
9 - Bilgi
10 - Bilgi
11 - Bilgi
12 - Bilgi
13 - Bilgi
14 - Bilgi
15 - Bilgi
16 - Bilgi
17 - Bilgi
18 - Bilgi
19 - Bilgi Bütün ayrıtları eşit uzunlukta olan bir üçgen dik prizmanın hacmi 18 birim küptür.
Bu prizmanın yanal alanı kaç birim karedir?
20 - Bilgi
21 - Bilgi
22 - Bilgi
23 - Bilgi
24 - Bilgi
25 - Bilgi
26 - Bilgi Dik koordinat düzleminde verilen bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar, x ekseni üzerindedir.
Bu karenin diğer iki köşesinin orijine olan uzaklıkları eşit ve 5 birim olduğuna göre, alanı kaç birim karedir?
27 - Bilgi
28 - Bilgi
29 - Bilgi
30 - Bilgi