Modern Atom Teorisi 2Google'da Ara

"Modern Atom Teorisi 2" adlı testte 12 soru vardır. YKS Kimya ve Kimya 11 kategorilerinde yayınlanan teste 118 kişi bakmış, 5 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Bir atomun kuantum sayıları ile ilgili;
I. Baş kuantum sayısı elektronun çekirdeğe olan uzaklığını gösterir.
II. Yan (Açısal) kuantum sayısı elektronun bulunduğu orbitali gösterir.
III. Manyetik kuantum sayısı orbitalin uzaydaki yönelimini gösterir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
2 - Bilgi
3 - Bilgi
4 - Bilgi
5 - Bilgi Bir futbol topunun hızı 50 m/s olup, kütlesi ise 400 g’dır.
Bu topa eşlik eden dalganın dalga boyu kaç nm’dir?
(h = 6,626.10–34J.s)
6 - Bilgi Frekansı 4.1016 s–1 olan bir fotonun etkisi ile 2He+’dan iyonlaşarak ayrılan elektronun kinetik enerjisi kaç J’dur? (RH = 2,18.10–18J, h = 6,626.10–34J.s)
7 - Bilgi
8 - Bilgi I. Isaac Newton, ışığın tanecikler halinde olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır.
II. Einstein’a göre ışıma enerjisi fotonların dalgalar halinde yayınması ile taşınır.
III. Thomans Young, deneyinde ışık dalgalarının girişim yapmasını sağlamıştır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
9 - Bilgi
10 - Bilgi X atomunun temel hal elektron konfigürasyonu yapıldığında d orbitallerinde 10 elektron, p orbitallerinde 12 elektron bulunduğu görülüyor.
Buna göre, X atomu ile ilgili;
I. s orbitallerinde toplam 8 elektron bulunur.
II. Atom numarası 29’dur.
III. Atom numarası 30’dur.
verilenlerden hangileri doğru olabilir?
11 - Bilgi 3d alt katmanındaki orbitaller için;
I. Spin kuantum sayısı +1/2 veya -1/2 olabilir.
II. Açısal kuantum sayısı 2’dir.
III. Manyetik kuantum sayısı –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3’tür.
niceliklerinden hangileri yanlıştır?
12 - Bilgi 29X atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?