Sıvı Çözeltiler 2Google'da Ara

"Sıvı Çözeltiler 2" adlı testte 12 soru vardır. YKS Kimya ve Kimya 11 kategorilerinde yayınlanan teste 135 kişi bakmış, 0 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi
3 - Bilgi
4 - Bilgi Derişik ve seyreltik olarak hazırlanan aynı tür iki çözelti bir fanusun iki bölmesine ayrı ayrı konularak fanus kapatılıyor.
Fanusun içinde gerçekleşen olaylar ile ilgili;
I. Derişik çözeltinin yoğunluğu azalır.
II. Seyreltik çözelti daha derişik hale geçer.
III. Çözeltilerin hacimleri değişir.
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
5 - Bilgi
6 - Bilgi Katısı ile dengede olan X çözeltisi doymuş halde olup bu çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor.
Buna göre;
I. Çözeltiye belli bir miktar çözücü ilave edilince çözelti derişimi azalır.
II. Çözelti karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar.
III. X katısı belli bir süre sonra çözünür.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
7 - Bilgi 1. çözelti: % 40’lık 600 gram X
2. çözelti: % 10’luk 200 gram X
Yukarıdaki çözeltilerden 1.’nin yarısı 2.’ye ilave edildiğinde 1. ve 2. çözeltilerin kütlece % derişimleri kaç olur?
(1. çözelti // 2. çözelti)
8 - Bilgi 27°C’ta 0,005 M AICI3 çözeltisinin osmotik basıncı yaklaşık kaç cmHg’dir?
9 - Bilgi
10 - Bilgi
11 - Bilgi
12 - Bilgi Aynı şartlarda derişimleri eşit olan X çözeltisi toprak metali sülfat tuzu, Y çözeltisi ise alkali metal sülfür tuzudur.
Buna göre,
I. X’in kaynama noktası Y’ninkinden büyüktür.
II. X’in donma noktası –20°C ise Y’nin donma noktası –12°C’tır.
III. Kaynama süresince buhar basınçları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?