Sıvı Çözeltiler 3Google'da Ara

"Sıvı Çözeltiler 3" adlı testte 12 soru vardır. Lys Kimya ve Kimya 11 kategorilerinde yayınlanan teste 26 kişi bakmış, 1 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi Ekzotermik çözünen bir katının çözünürlüğünü azaltarak çökelme hızını arttırmak için;
I. Aynı sıcaklıkta çözeltiyi karıştırmak
II. Basıncı artırmak
III. Sıcaklığı yükseltmek
işlemlerinden hangileri uygulanmalıdır?
3 - Bilgi Maddeleri ayırma işlemleri ile ilgili;
I. Çayın demlenmesi özütlemeye örnektir.
II. Deniz suyundan içme suyu eldesi osmoz ile yapılır.
III. Adli olaylarda mağdur üzerinde bulunan lif türü maddelerin karşılaştırılmasında gaz kromatografisi yöntemi kullanılır.
ifadelerden hangileri doğrudur?
4 - Bilgi
5 - Bilgi
6 - Bilgi
7 - Bilgi
8 - Bilgi Hacimleri ve derişimleri eşit olan H2SO4, KCI, Na2SO4, KOH çözeltileri karıştırılıyor.
Buna göre;
I. Karışımda sayıca en fazla H+ iyonu bulunur.
II. Karışımdaki K+ sayısı Na+ sayısına eşittir.
III Karışımda en az OH iyonu bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
9 - Bilgi Oda koşullarında 2.10–2 M 400 mL HCI çözeltisi ile 2.10–2 M 200 mL Ca(OH)2 çözeltisi karıştırılıp oluşan karışımın hacmi saf su ile 2 litreye tamamlanıyor.
Buna göre son çözelti için;
I. [H+] = 10–7 M’dır.
II. Ca2+ mol sayısı CI mol sayısının yarısına eşittir.
III. Yük bakımından nötür olup, iletken özellik gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
10 - Bilgi Suya sertlik veren Mg2+ iyonu derişimi 4 ppm olan sulu çözeltinin 10 kg’ında kaç gram Mg2+ iyonu vardır?
11 - Bilgi
12 - Bilgi 1 atm basınç altında 20,2 gram KNO3 katısının 200 gram suda tamamen çözünmesiyle oluşan çözelti için;
I. Kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 °C’tır.
II. Elektrolittir.
III. Kaynama anındaki buhar basıncı 1 atm’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(KNO3: 101, Kk : 0,52 °C/m)