Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 3

Bilgi
1 - Bilgi I. 1928’de Anayasa’dan ‘‘Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dini İslamdır.’’ maddesinin çıkarılması
II. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılmaya çalışılması
III. Aşar vergisinin kaldırılarak köylünün rahatlaması
gelişmelerinin Atatürk’ün hangi ilkeleri ile ilgili olduğu söylenebilir?
2 - Bilgi Cumhuriyet Dönemi’nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe’nin zenginliği ortaya koyulurken yabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır.
Yukarıdaki çalışmaların Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir?
3 - Bilgi Mustafa Kemal “Türkiye’nin güvenliğini hedef almayan, hiçbir ulusun aleyhine olmayan bir barış, daima genel kuralımız olacaktır.” demiştir.
Bu sözün;
I. Milli birlik ve bağımsızlık,
II. Ulusal egemenlik,
III. Yurtta sulh, cihanda sulh
ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?
4 - Bilgi Mustafa Kemal Atatürk’ün;
I. Ne mutlu Türk’üm diyene!
II. Mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım, çalışmaların en büyüğü budur.
III. Türk Milletinin temeli kültürdür.
sözlerinden hangilerinin ‘‘Milliyetçilik’’ ilkesiyle ilgili olduğu söylenebilir?
5 - Bilgi “Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvela bizim kendi benliğimize bu hürmeti hissen, fikren, bütün hal ve davranışlarımızla göstermemiz gerekir; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.”
Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
6 - Bilgi Türk milletinin yeteneği ve kesin kararı Cumhuriyet, uygarlık ve gelişme yolunda durmadan korkusuzca ilerlemektir.
Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir?
7 - Bilgi Erzurum Kongresi’nde alınan “Kuvayımilliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.” kararının;
I. Milliyetçilik,
II. Cumhuriyetçilik,
III. Laiklik
ilkelerinden hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir?
8 - Bilgi I. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
II. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
III. Halifeliğin kaldırılması
IV. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
gelişmelerinin Milliyetçilik ve Laiklik ilkeleri ile ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
Milliyetçilik      Laiklik
9 - Bilgi Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Milliyetçilik ilkesinin bir gereği olarak düşünülemez?
10 - Bilgi Milli Mücadele yıllarında ulusal sınırların içinde vatanın parçalanamaz bir bütün olduğunun ve mandacılık fikrinin asla kabul edilemeyeceğinin açıklanması, daha çok hangi anlayışın varlığına kanıt oluşturmaktadır?
11 - Bilgi Cumhuriyet dönemine ait aşağıdaki yeniliklerden hangisinin tam bağımsızlığın sağlanmasında doğrudan etkili olduğu söylenebilir?