Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi II

Bilgi
1 - Bilgi TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2 - Bilgi Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşları’ndaki başarılarından dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Misakımilli kararları içerisinde yer almaz?
4 - Bilgi 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi Bölgesel amaçlarla kurulan milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında nerede birleştirilmiştir?
6 - Bilgi I- Mondros Ateşkes Anlaşması
II- İzmir’in işgal edilmesi
III-Azınlıkların faaliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?
8 - Bilgi Paris Barış Konferansı’yla, İzmir ve çevresi, İngilizlerin Akdeniz politikası gereği İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilmiştir.
Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin ortaya çıkmasının nedenlerinden değildir?
10 - Bilgi Kuvayımilliye başlangıçta hangi cephede, hangi devlete karşı oluşturulmuştur?
11 - Bilgi Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre stratejik noktalar işgal edilecek, ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulabilecek, Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
12 - Bilgi I. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını korumak amacıyla Wilson İlkeleri doğrultusunda kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?