Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi IGoogle'da Ara

"Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi I" adlı testte 11 soru vardır. YKS Tarih kategorisinde yayınlanan teste 1065 kişi bakmış, 149 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi I" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi I- Uşi Antlaşması
II- İstanbul Antlaşması (1913)
III- Atina Antlaşması
Osmanlı Devleti yukarıdaki hangi antlaşmalar sonucunda toprak kaybetmiştir?
2 - Bilgi XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;
I- Duyunuumumiye İdaresinin kurulması
II- Kapitülasyonların devam etmesi
III-Meşruti yönetime geçilmesi
hangilerinin yer aldığı savunulabilir?
3 - Bilgi XX. yüzyılın başlarındaki Osmanlı Devleti’nin durumunu gösteren gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?
5 - Bilgi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
6 - Bilgi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında mücadele ettiği cepheler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
7 - Bilgi I- İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek
II- Mısır’ı İngiltere’den geri almak
III-Rusya’nın güneye inmesine engel olmak
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı ile Almanya’nın birlikte açtığı Kanal Cephesindeki amaçları arasında yer alır?
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmak istemesinin nedenlerinden biri değildir?
9 - Bilgi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda uygulamak istediği hangi düşünce Müslüman Arapların İngiltere ile işbirliği yapması sonucunda önemini yitirmiştir?
10 - Bilgi Enver Paşa’nın Kafkasya Cephesi’ni açmak istemesinde;
I- Orta Asya Türklerini Rusya’ya karşı birleştirmek
II- Rusya’nın güneye inmesini engellemek
III-Kurtuluş Savaşına hazırlık yapmak
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
11 - Bilgi • Kafkas Cephesi kapanmıştır
• Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?