"Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi I" adlı testte 11 soru vardır. YKS Tarih ve YKS Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 1301 kişi bakmış, 157 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi I" adlı testin zorluk seviyesi kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi IGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi I- Uşi Antlaşması
II- İstanbul Antlaşması (1913)
III- Atina Antlaşması
Osmanlı Devleti yukarıdaki hangi antlaşmalar sonucunda toprak kaybetmiştir?
Boş Bırak
2 - Bilgi XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;
I- Duyunuumumiye İdaresinin kurulması
II- Kapitülasyonların devam etmesi
III-Meşruti yönetime geçilmesi
hangilerinin yer aldığı savunulabilir?
Boş Bırak
3 - Bilgi XX. yüzyılın başlarındaki Osmanlı Devleti’nin durumunu gösteren gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?
Boş Bırak
5 - Bilgi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
6 - Bilgi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında mücadele ettiği cepheler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
7 - Bilgi I- İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek
II- Mısır’ı İngiltere’den geri almak
III-Rusya’nın güneye inmesine engel olmak
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı ile Almanya’nın birlikte açtığı Kanal Cephesindeki amaçları arasında yer alır?
Boş Bırak
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmak istemesinin nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
9 - Bilgi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda uygulamak istediği hangi düşünce Müslüman Arapların İngiltere ile işbirliği yapması sonucunda önemini yitirmiştir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Enver Paşa’nın Kafkasya Cephesi’ni açmak istemesinde;
I- Orta Asya Türklerini Rusya’ya karşı birleştirmek
II- Rusya’nın güneye inmesini engellemek
III-Kurtuluş Savaşına hazırlık yapmak
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Boş Bırak
11 - Bilgi • Kafkas Cephesi kapanmıştır
• Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.