Antropoloji Testi

Bilgi
1 - Bilgi Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele alır?
2 - Bilgi Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin hemşireler için getirdiği zorunluluklardan değildir?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
8 - Bilgi Bir kuşaktan diğerine bir genin frekansında yaşanan değişmeye ne ad verilir?
9 - Bilgi İnsanlar tarafından istenilen özelliklerin seçimiyle, örneğin tarım ve hayvancılıkta istenen niteliklere sahip bitki ve hayvanların elde edilmesine ne ad verilir?
10 - Bilgi Aşağıdaki düşünürlerden hangisi evrim düşüncesinin temelini oluşturanlardan biri değildir?
11 - Bilgi Genetik yapıda bir kuşaktan diğerine ortaya çıkan değişime ne ad verilir?
12 - Bilgi Renkleri ve görünüşleri farklı da olsa tüm insanların aynı kökenden geldikleri ve aynı türün üyesi olduklarını kabul eden görüşe ne ad verilir?
13 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi antropoidlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir özellik değildir?
15 - Bilgi İşlevselci Kuramını, biyolojik ihtiyaçların giderilmesi esasına dayandıran antropolog aşağıdakilerden hangisidir?
16 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi feminist antropoloji yaklaşımının savunucularından biridir?