İlkçağ Uygarlıkları

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi ilkçağda Anadolu'da kurulan devletlerin ortak özelliğidir?
2 - Bilgi Akdeniz ve Ege kıyılarında kurulan Fenike, İyon ve Yunan şehir devletleri kolonicilik yaparken, aynı konumda bulunan Mısır uygarlığında koloni kurulmasına gerek duyulmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
3 - Bilgi Sınıf farklılıkların görüldüğü ilkçağ toplumlarının bazılarında demokratik bir yönetim sistemi uygulandığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
4 - Bilgi Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda, mezarlarda günlük yaşam ile ilgili çeşitli eşyaların da bulunması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
5 - Bilgi Lidyalıların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin, Anadolu'da farklı uygarlıkların etkili olmasını sağladığı savunulabilir?
6 - Bilgi MÖ. XII. yüzyılda Anadolu'ya gelen Friglere ait eserlerin benzerlerinin Trakya'da da bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak kullanılabilir?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Olimpos tanrılarından biridir?
8 - Bilgi Çivi yazısı ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Cleisthenes reformlarından biridir?
10 - Bilgi Zerdüşt dinine dayanarak devlet yönetiminde hoşgörü ve çoğulculuğun ilke edinilmesi aşağıdaki devletlerden hangisinin özelliklerinden biridir?
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Homer destanlarının biçimsel özelliklerinden biri değildir?
12 - Bilgi İnsan ruhunun güçlü duygularını ifade etmekteki ustalığıyla tanınan Eski Yunan trajedi kimdir?
13 - Bilgi İnsanlık tarihinin bilinen ilk güneş takvimi aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Augustus devri altın çağının şairlerinden biridir?
15 - Bilgi Roma Cumhuriyeti döneminde ailenin yapısında aşağıdakilerden hangisi görülmez?