Anasayfa

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

1 - Bilgi
Aşağıdakilerin hangisinde verilen roman, karşısındaki yazara ait değildir?
2 - Bilgi
Aşağıdaki yapıtların hangisi ötekilerden farklı türdedir?
3 - Bilgi
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tümüyle "mensur şiir" türündeki yapıtlardan oluşmuştur?
4 - Bilgi
Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
5 - Bilgi
Şiirlerinin yanı sıra öykü ve romanlarıyla da tanınan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
6 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi “Yedi Meşale” topluluğu içinde yer almamıştır?
7 - Bilgi
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanatçının etkilendiği edebiyat akımı yanlış verilmiştir?
8 - Bilgi
Cumhuriyet dönemi şairleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9 - Bilgi
Türkiye Cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümü için bestelenen "Onuncu Yıl Marşı"nın söz yazarı olan şairler, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
10 - Bilgi
Aşağıdaki eserlerin hangisinde günce türünden yararlanamamıştır?
11 - Bilgi
Aşağıdakilerin hangisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili bilgi yanlışı vardır?
12 - Bilgi
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
13 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni akımı sanatçılarının ilkelerinden biri değildir?
14 - Bilgi
Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
15 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli’nin şiir anlayışına ters düşer?
16 - Bilgi
Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
17 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?