Hücrenin Yapısı TestiGoogle'da Ara

"Hücrenin Yapısı Testi" adlı testte 11 soru vardır. Ygs Fen Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 14927 kişi bakmış, 3627 kişi ise testi çözmüştür. Testte 1 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Hücrenin Yapısı Testi" adlı testin zorluk seviyesi Zor olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Ökaryot ve prokaryot hücrelerde,
I. hücre çeperine sahip olma,
II. oksijensiz solunum ile ATP sentezleme,
III. ribozomlarda protein sentezleme
özelliklerinden hangileri ortak olabilir?
2 - Bilgi Fotosentez yapabilen prokaryot ve ökaryot hücrelere ait bazı özellikler şunlardır:
– Prokaryot hücrelerde kloroplast bulunmaz.
– Prokaryot hücrelerde klorofiller sitoplazmada yer alır.
– Ökaryot hücrelerde klorofiller kloroplastta yer alır.
Buna göre,
I. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz.
II. Klorofile sahip olan hücrelerin tümü fotosentetik ökaryottur.
III. Fotosentez yapan canlılarda klorofilin mutlaka bulunması gerekir.
yargılarından hangileri doğrudur?
3 - Bilgi Çekirdegi olmayan bir hücre ile ilgili,
I. Enerji üretemez.
II. Protein sentezleyemez.
III. Bölünemez.
yorumlarından hangileri her zaman doğru değildir?
4 - Bilgi Bir görüşe göre ökaryotlarda bulunan mitokondri ve kloroplast organellerinin, prokaryot organizmaların ataları olduğu ve konuksever ökaryotların öncülleri içinde yaşamaya adapte oldukları ileri sürülmüştür. Bu görüş endosimbiyotik hipotez olarak bilinir.
Bilim adamlarınca mitokondri ve kloroplastın aşağıdaki özelliklerinden hangisi endosimbiyotik hipoteze kanıt olarak kullanılamaz?
5 - Bilgi Hücre organelleri, en önemli metabolik aktivitelerini gerçekleştirirken, bazı maddelerin artmasına veya azalmasına neden olurlar.
Bu durumla ilgili olarak aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlıştır?
6 - Bilgi
(I / II / III)
7 - Bilgi I. Golgi cisimcigi ile glikoprotein
II. Lizozom ile enzim
III. Çekirdek ile ATP
Hücrelerde, mitokondri ile CO2 ilişkisine benzer ilişki yukarıdakilerin hangilerinde verilenler arasında da vardır?
8 - Bilgi Kloroplastlara ait bazı özellikler şunlardır:
I. Bağımsız çoğalabilme
II. Enerji dönüşümünü gerçekleştirebilme
III. Suyu ayrıştırabilme
IV. Sadece ışıklı ortamlarda çalışabilme
Bu özelliklerden hangileri mitokondrilere de aittir?
9 - Bilgi I. Enerji ihtiyacı fazla olan
II. Salgılama yapan
III. Çok miktarda besin depolayan
IV. Çok miktarda CO2 özümleyen
Yukarıda verilen bitki hücrelerinin her birinde mitokondri, golgi cisimciği, kloroplast ve lökoplast organellerinden hangilerinin sayıca fazla olması gerekir?
10 - Bilgi Ökaryot hücrelerde bulunan,
I. mitokondri,
II. nişasta,
III. koful,
IV. sentrozom
organel ve maddelerinden hangileri, gelişmis yapılı bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunmaz?
11 - Bilgi Koloniler bir hücrelilerden çok hücrelilere geçiş olarak kabul edilir.
Kolonilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?