Isı Sıcaklık Testi YGS Fizik

Bilgi
1 - Bilgi Suyun donma sıcaklığını –15 °X, kaynama sıcaklığını 105 °X gösteren bir termometre 20 °C deki odanın sıcaklığını kaç °X gösterir?
2 - Bilgi Bir X termometresi suyun donma noktasını 80 °X, kaynama noktasını 120 °X göstermektedir.
X termometresi ile aynı ortamda bulunan bir Celcius termometresinin gösterdiği deger 20 °C artarsa, X termometresindeki artış kaç °X olur?
3 - Bilgi
4 - Bilgi
5 - Bilgi
6 - Bilgi
7 - Bilgi Isıca yalıtılmış bir ortamda sıcaklıkları birbirinden farklı iki sıvı türdeş olarak karıştırıldığında sıvıların sıcaklık değişimleri eşit oluyor.
Buna göre,
I. Sıvıların özkütleleri eşittir.
II. Sıvıların özısıları eşittir.
III. Sıvıların ısı sığaları eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
8 - Bilgi
(T1 / T2 / T3)
9 - Bilgi Isıca yalıtılmış bir kaptaki donma sıcaklığında 30 gram suyun üzerine sıcaklığı 60 °C olan 10 gram su dökülüyor.
Buna göre, kaptaki suyun denge sıcaklığı kaç °C olur?
(Lerime = 80 cal/g , csu = 1 cal/g °C)
10 - Bilgi
11 - Bilgi Sıcak bir yaz günü tahta ve beton zeminlere ayrı ayrı oturduğumuzda beton zemini daha sıcak hissederiz.
Bunun nedeni,
I. tahtanın özkütlesinin, betonunkinden daha küçük olması,
II. tahtanın özısısının, betonunkinden daha küçük olması,
III. betonun ısı iletkenliğinin, tahtanınkinden daha iyi olması
ilkelerinden hangileri ile açıklanabilir?
12 - Bilgi Isıca yalıtılmış bir ortamda karıştırılan X, Y, Z sıvılarının ilk sıcaklıkları sırasıyla T, 2T, 4T dir.
Oluşan karışımın son sıcaklığı 2T olduğuna göre,
I. X sıvısının ısı sığası, Y ninkine eşittir.
II. X sıvısının ısı sığası, Z ninkinden büyüktür.
III. Y sıvısının ısı sığası, Z ninkinden küçüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Hal değişimi yoktur.)
13 - Bilgi