"İyonik Bileşikler" adlı testte 16 soru vardır. Ygs Fen Bilgisi ve TYT Fen Bilgisi kategorilerinde yayınlanan teste 2250 kişi bakmış, 206 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "İyonik Bileşikler" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

İyonik BileşiklerGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi
Boş Bırak
2 - Bilgi XY bileşiği suda X+1 ve Y–1 iyonlarına ayrışmaktadır.
Buna göre, XY bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
3 - Bilgi
Boş Bırak
4 - Bilgi Kararlı bileşiklerinde +2 değerlik alan X elementinin Y ve Z elementleri ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(6Y, 9Z)
Boş Bırak
5 - Bilgi
Boş Bırak
6 - Bilgi 5X ile 1Y arasında oluşacak bileşiğin elektron - nokta yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
7 - Bilgi X elementi flor (9F) elementi ile sadece XF3 iyonik bileşiğini oluşturmaktadır.
Buna göre, X elementinin SO4 –2 kökü ile oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Aşağıdaki elementlerden hangisinin değerlik elektron sayısı diğerlerinden daha fazladır?
Boş Bırak
9 - Bilgi I. X elementi soygazdır.
II. Y nin atom numarası X inkinden 1 fazladır.
III. Z üç elektron alınca elektron sayısı X inkine eşit olur.
Buna göre, Y ve Z arasında olusacak bileşiğin formülü nedir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Aşağıda bazı tuzların suda iyonlaşmalarına ait çözünme denklemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
11 - Bilgi ------------- bağ elektron alışverişi sonucu oluşur. Bileşik oluşumunda elektron veren element ------------- atomu, elektron alan element ise ------------- atomudur.
Yukarıdaki cümlede boşluk bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
12 - Bilgi
Boş Bırak
13 - Bilgi
Boş Bırak
14 - Bilgi Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
(Bileşik / Adlandırma)
Boş Bırak
15 - Bilgi I. Erime noktaları çok yüksektir.
II. Oda koşullarında katı haldedirler.
III. Katı halde elektrik akımını iletmezler.
İyonik bileşikler için yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
16 - Bilgi 11Na, 12Mg, 19K elementlerinin 17Cl ile oluşturacakları bileşiklerin normal erime noktaları sırası ile 801, 714 ve 772ºC dir.
Buna göre bu bileşiklerin iyonik bağ sağlamlığına göre, büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.