Karışımların Ayrılması Konu Testi

Bilgi
1 - Bilgi • X– Y karışımı homojendir. • Y– Z karışımı heterojendir.
Buna göre, bu karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
2 - Bilgi Ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılan bir karışımdaki maddelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kesinlikle farklıdır?
3 - Bilgi Aşağıda verilen karışımlardan hangisi suya atıldığında karşısında belirtilen özelliginden yararlanılarak bileşenlerine ayrıştırılır?
(Karışım / Özellik)
4 - Bilgi Kum - tuz - demirtozu karışımını ayrıştırmak için aşağıda işlemlerinden hangisinin kullanılmasına gerek yoktur?
5 - Bilgi
6 - Bilgi I. Sofra tuzu – kum
II. Bugday – saman
III. Çay sekeri – sofra tuzu
IV. Zeytinyagı – su
Yukarıda verilen karışımlardan hangilerini özkütle farkından, hangilerini çözünürlük farkından yararlanarak ayırabiliriz?
(Özkütle Farkı // Çözünürlük Farkı)
7 - Bilgi Aşağıdaki karışımlardan hangisinde bileşenlerine ayrıştırmak için karşısında verilen özellik kullanılmaz?
(Karışım // Ayırma yönteminde kullanılan özellik)
8 - Bilgi Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
9 - Bilgi Aşağıdaki ayrıştırma yöntemlerinden hangisi homojen karışımların ayrılmasında kullanılır?
10 - Bilgi
11 - Bilgi I. Hava filtresi
II. Gaz maskesi
III. Çay süzgeci
Yukarıda verilen maddelerin hangilerinin ayrıştırma işlemini gerçekleştirmesinin temelinde süzme işlemi vardır?
12 - Bilgi Aşağıdaki verilenlerden hangisi fiziksel ayrıştırma yöntemi değildir?
13 - Bilgi Aşağıdakilerin hangisinde verilen karışımı bileşenlerine ayırmak için, önerilen fiziksel özelligin farklılığından yararlanılmaz?
(Karışım // Fiziksel özellik)
14 - Bilgi Arı X, Y ve Z sıvıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
– X - Y karışımı ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılmaktadır.
– Y - Z karışımı ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılmaktadır.
Buna göre,
I. X - Y karışımı homojendir.
II. Y nin özkütleşi Z ninkinden büyüktür.
III. X - Z karışımı ayrımsal damıtma ile ayrıştırılmaktadır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
15 - Bilgi karışım oldukları bilinen aynı ortamdaki X ve Y maddelerini ayırmak için kullanılan yöntemler aşağıda verilmektedir.
– X süzme işlemi ile Z ve T maddelerine ayrısıyor.
– Y ayırma hunisi ile T ve Q maddelerine ayrısıyor.
Buna göre,
I. T ve Q sıvı, Z katıdır.
II. Z nin normal erime noktası Q nunkinden büyüktür.
III. Z ve Q karışımı heterojendir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?