Katı Basıncı Testi

Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi Yatay zemin üzerinde durmakta olan eşit hacimli X, Y, Z cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar sırasıyla P, 2P, P dir.
Cisimlerin taban alanları sırasıyla S, S, 2S olduğuna göre, özkütleleri dX, dY, dZ arasındaki ilişki nedir?
3 - Bilgi
(P1 / P2)
4 - Bilgi
(PL / PK)
5 - Bilgi
6 - Bilgi Yükşeklikleri birbirine esit, içleri dolu X, Y silindirleri yatay düzlem üzerine konulduğunda, yere uyguladıkları basınçlar sırasıyla P, 2P oluyor.
Buna göre,
I. X in yere uyguladığı basınç kuvveti, Y ninkinden küçüktür.
II. X in özkütleşi, Y ninkinden küçüktür.
III. X in taban yarıçapı, Y ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
7 - Bilgi
8 - Bilgi
9 - Bilgi
10 - Bilgi
(F / P)
11 - Bilgi