Kimya Karışımların Sınıflandırılması Testi

Bilgi
1 - Bilgi X: Farklı türde atomlar içermektedir.
Y: Bileşenlerinin kimyasal özelliğini gösterir.
Z: Hiçbir fiziksel yolla ayrışmaz.
X, Y, Z için yukarıdaki bilgiler veriliyor.
Verilenlere göre hangileri karısım olabilir?
2 - Bilgi Oda sıcaklığında bir miktar tuzlu suya naftalin ekleniyor.
Bu olayla ilgili,
I. Heterojen karışım olusur.
II. Naftalin tuzlu suda çözünmez.
III. Naftalin tuzlu suyun her yerine eşit dağılır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
3 - Bilgi Çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
4 - Bilgi I. Hidrojen gazı + oksijen gazı,
II. Kurşun + kalay,
III. Su + tuz
Yukarıdaki maddeler ile hazırlanmış oda kşsullarında çözeltilerden hangileri elektriği iletir?
5 - Bilgi
6 - Bilgi
7 - Bilgi
8 - Bilgi
9 - Bilgi AB tuzunun 25°C de çözünürlüğü (40 g / 100 g su) dur.
Buna göre;
I. 50°C deki çözünürlüğü 25°C deki çözünürlüğünden büyüktür.
II. 25°C kütlece % 25 lik çözeltisi doymamıştır.
III. 25°C deki doygun çözelti kütlece % 40 lıktır.
yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur?
10 - Bilgi
11 - Bilgi "Çözeltideki iyon veya tanecik derişimi arttıkça çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı yükselir."
Aşağıda eşit hacim ve derişimdeki çözeltilerin sudaki iyonlaşma denklemleri verilmiştir.
Verilenlerden hangisinin kaynamaya başlama sıcaklığı en yüksektir?
12 - Bilgi