Kovalent Bileşikler TestiGoogle'da Ara

"Kovalent Bileşikler Testi" adlı testte 14 soru vardır. Ygs Fen Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 9253 kişi bakmış, 1625 kişi ise testi çözmüştür. Testte 1 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Kovalent Bileşikler Testi" adlı testin zorluk seviyesi Zor olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Ametaller ile ilgili,
I. Oda koşullarında katı, sıvı veya gaz hallerinden birinde bulunabilirler.
II. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar.
III. Atomik veya moleküler yapıdadırlar.
yargılardan hangileri doğrudur?
2 - Bilgi
3 - Bilgi 1H, 7N, 8O, 9F atomlarının oluşturduğu bileşiklerde atomlar arası bağ türü için, aşagıdakilerden hangisi yanlıştır?
4 - Bilgi I. Polar kovalent
II. İyonik
III. Apolar kovalent
Yukarıda bazı bağ türleri verilmiştir.
Buna göre, hangi bağ türünün farklı tür atom içerdiği kesindir?
5 - Bilgi X2Y: İyonik yapılı
Z2Y: Kovalent yapılı
X, Y ve Z elementleri yukarıdaki bileşikleri oluşturuyor.
Buna göre,
I. X ve Z arasında oluşan bileşik elektron alısverişi ile oluşur.
II. X metal, Y ve Z ametaldir.
III. X ve Z arasıda oluşan bileşik katı halde elektrik akımını iletir.
yargılarından hangileri dogrudur?
6 - Bilgi 3X, 8Y, 16Z, 17T, 20Q element atomları arasında oluşan bileşiklerden hangisi polar kovalent bağ içerir?
7 - Bilgi
8 - Bilgi NH3 molekülünün molekül içi bağ türü ve 1 tane H2S molekülünde ortak kullanılan elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(1H, 7N)
(Bağ türü / Ortak kullanılan elektron sayısı)
9 - Bilgi
10 - Bilgi
(Polar kovalent bağ / Apolar kovalent bağ)
11 - Bilgi I. Yapısında H element atomu bulunan moleküller polar kovalent bağ içerir.
II. Apolar kovalent içeren 2 atomdan oluşan moleküllerin yapısında ametal atomları bulunur.
III. Polar kovalent bağ oluşumunda yer alan ametallerin proton sayıları farklıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
12 - Bilgi
13 - Bilgi I. H2S a. Karbon tetraklorür
II. SO3 b. Fosfor pentaklorür
III. CCl4 c. Dihidrojen monosülfür
IV. PCl5 d. Kükürt trioksit
Yukarıda bileşikler ve adlandırmaları verilmiştir.
Buna göre, aşagıdakilerden hangisinde yapılan eşleştirme doğrudur?
14 - Bilgi Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin hangisi yanlış adlandırılmıştır?
(Bileşik / Bileşik Adı)