Mitoz ve Eşeysiz ÜremeGoogle'da Ara

"Mitoz ve Eşeysiz Üreme" adlı testte 13 soru vardır. Ygs Fen Bilgisi ve Biyoloji 10 kategorilerinde yayınlanan teste 44891 kişi bakmış, 7902 kişi ise testi çözmüştür. Testte 2 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Mitoz ve Eşeysiz Üreme" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Çeşitli canlılarda meydana gelen mitoz bölünme ile,
I. yaraların onarılması,
II. kemiklerin uzaması,
III. tohumun çimlenmesi,
IV. kendine benzeyen yavrular oluşturulması
olaylarından hangileri gerçekleşebilir?
2 - Bilgi I. 2n kromozomlu bir hücreden, 2n kromozomlu iki hücre oluşması
II. n kromozomlu bir hücreden, n kromozomlu iki hücre oluşması
III. n kromozomlu bir hücrenin, 2n kromozomlu hale gelmesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri, mitoz hücre bölünmesi ile gerçekleşmez?
3 - Bilgi I. Çekirdek zarının ve çekirdekçiğin kaybolması
II. DNA nın yarı korunumlu eşlenmesi
III. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi
IV. Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi
Mitoz bölümede yukarıdaki olayların gerçekleştiği evreler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
4 - Bilgi Mitoz bölünmenin profaz evresinde,
I. iğ ipliklerinin kinetokorlara bağlanması,
II. çekirdek zarının kaybolması,
III. kromozomların kromatin ipliğe dönüşmesi,
IV. DNA nın eşlenmesi
olaylarından hangileri gerçekleşir?
5 - Bilgi
6 - Bilgi Mitoz bölünmenin metafaz evresinde 80 kromatit bulunan bir hücre arka arkaya 4 kez mitoz geçirmiştir.
Bölünmeler tamamlandığında oluşan toplam hücre sayısı (a) ve her bir yavru hücrenin kromozom sayısı (b) aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 (a / b)
7 - Bilgi • Kromozomlar kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuştur.
• Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen evre aşağıdakilerden hangisidir?
8 - Bilgi Kanserli dokularda,
I. hücrelerin aşırı miktarda bölünmesi,
II. hücre döngüsü kontrolünün bozulması,
III. hücrelerin kontrol noktalarındaki “dur” sinyallerine cevap vermemesi
durumlarından hangileri gözlenebilir?
9 - Bilgi I. Menekşe bitkisinden koparılan bir yaprağın toprağa ekilmesiyle yeni menekşe bitkisinin oluşması
II. Paramesyumun enine ikiye bölünmesi
III. Ayrık otunun, toprak altı gövdesi olan rizom ile çoğalarak bir tarlayı kaplaması
Yukarıdakilerden hangileri eşeysiz üremeye örnektir?
10 - Bilgi Rejenerasyon ile ilgili, I. Çok hücreli canlılarda her zaman eşeysiz üreme sağlar.
II. Mitoz bölünmelerle gerçekleşir.
III. İleri yapılı canlılarda doku ve organ yenilenmesini sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
11 - Bilgi
12 - Bilgi Bir ağaçtan koparılan iki dal, farklı ortamlarda yetiştirildiğinde, oluşan yeni ağaçların boylarının birbirinden farklı oldugu görülmüştür.
Bu durumun ortaya çıkması,
I. ortamların sıcaklığının farklı olması,
II. ortamlara gelen ışık şiddetinin farklı olması,
III. koparılan dalların kalıtsal materyallerinin farklı olması
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?
13 - Bilgi Doku kültürü yöntemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?