Nükleik Asitler ve Protein Sentezi Ygs BiyolojiGoogle'da Ara

"Nükleik Asitler ve Protein Sentezi Ygs Biyoloji" adlı testte 11 soru vardır. Ygs Fen Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 13858 kişi bakmış, 2256 kişi ise testi çözmüştür. Testte 1 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Nükleik Asitler ve Protein Sentezi Ygs Biyoloji" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi Protein sentezinde görev yapan aşağıdaki yapılardan hangisi diğerlerinden daha büyüktür?
3 - Bilgi Bütün canlılar dış koşulların etkisiyle belirli sınırlar içinde kalmak koşuluyla farklılaşmalar göstermektedir. Ortam koşullarının etkisiyle oluşan ve kalıtsal olmayan bu değişimlere modifikasyon denir.
Buna göre,
I. aynı kökten elde edilen iki karahindiba bitkisinin dağda ve ovada yetiştirilenlerinin birbirinden farklı kök, gövde, yaprak biçimlerine sahip olması,
II. bal arılarının döllenmiş yumurtalarından polenle beslenenlerinin işçi, arı sütü ile beslenenlerin kraliçe olması,
III. çuha çiçeğinin 30 °C den yüksek sıcaklıkla geliştirilmesiyle beyaz, 30 °C den düsük sıcaklıkta geliştirilmesiyle kırmızı çiçek açması
olaylarından hangileri modifikasyona örnektir?
4 - Bilgi
5 - Bilgi Sentezlenen bir proteinde en fazla kaç çeşit amino asit bulunabilir?
6 - Bilgi Neurospora (Ekmek küfü mantarı) sporlarının X ışınlarına tutulduktan bir süre sonra her zaman yaşadıkları kültür ortamında yaşayamadıkları tespit edilmiştir. Bu sporların bulundukları ortama arjinin amino asidi ve vitaminler eklendiğinde hayatlarını devam ettirebildikleri görülmüştür.
Buna göre,
I. Neurospora’nın protein sentezinden sorumlu genleri mutasyona uğramıştır.
II. Arjinin amino asidini şifreleyen tek bir kodon çeşidi vardır.
III. X ışınlarının neden olduğu mutasyon, Neurospora’nın arjinin amino asidini sentezleyememesine yol açmıştır.
yargılarından hangilerine varılabilir?
7 - Bilgi
8 - Bilgi Bir gen-bir polipeptit hipotezi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
9 - Bilgi Ökaryot bir hücrede,
I. mRNA’daki kodonların tRNA’daki anikodonlarla eşleşmesi,
II. DNA daki genetik kodlara uygun mRNA kodonlarının üretilmesi,
III. anlamlı zincirde bulunan timin ile tamamlayıcı zincirde bulunan adenin arasındaki hidrojen bağlarının kopması
olaylarından hangileri çekirdekte gerçekleşir?
10 - Bilgi
11 - Bilgi Bir modifikasyon, meydana geldiği canlıda,
I. ortama uyum yeteneğini artırma,
II. kalıtsal çeşitlilik sağlama,
III. vücut hücrelerinin işleyişini değiştirme
durumlarından hangilerini saglayabilir?