Sindirim Konu Testi

Bilgi
1 - Bilgi Sindirim reaksiyonlarında hidrolaz enzimleri görev alır
. Buna göre,
I. nişasta,
II. glikoz,
III. vitamin,
IV. protein,
V. yağ
moleküllerinden hangileri hidrolaz enzimlerinin substratı değildir?
2 - Bilgi Canlılarda sindirim tepkimeleri, hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşir.
Bu sindirim çeşitlerinde,
I. besin kofulu oluşması,
II. su kullanılması,
III. enzim kullanılması
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
3 - Bilgi a. Peristaltik hareketlerle besinleri mideye iletir.
b. Nisasta ve glikojenin kimyasal sindiriminin başladığı kısımdır.
c. Mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleştiren, asit pH’a sahip sindirim bölümüdür.
Yukarıda özellikleri verilen sindirim yapıları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
4 - Bilgi
(X / Y / Z)
5 - Bilgi
6 - Bilgi
7 - Bilgi
(I / II / III)
8 - Bilgi İnsan sindirim sisteminde kimyasal sindirime uğramayan (I) ve sindirilmeden kana geçen (II) besinler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
9 - Bilgi İnsan kalınbağırsağıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10 - Bilgi
11 - Bilgi