Tepkime Nedir?

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinde verilen maddeden elde edilen ürün fiziksel bir değişme sonucu oluşmamıştır?
(Madde / Ürün)
2 - Bilgi Toz halinde bulunan katı bir bileşige,
I. Basınç altında sıkıştırılıyor.
II. Suya atıldığında iyonlarına ayrışıyor.
III. Elektrolizle elementlerine dönüştürülüyor.
işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında katı bileşigin kimyasal yapısı kesinlikle değişir?
3 - Bilgi I. Sofra tuzunun suda çözünmesi endotermiktir.
II. HCl ile NaOH çözeltilerinin nötrleşmesi ekzotermiktir.
III. KClO3 ün parçalanarak KCl ve O2 oluşturması tepkimesi ekzotermiktir.
Yukarıdaki cümlelerden doğru olan "D", yanlış olan "Y" olarak değerlendirilmesine ilişkin doğru sıralama aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
4 - Bilgi Aşağıdaki ayırma işlemlerinden hangisi kimyasaldır?
5 - Bilgi I. Suyun donma noktası 0 °C, kaynama noktası 100°C dir.
II. Suyun özkütlesi 1 g/mL dir.
III. Su, hidrojen ve oksijen elementlerinin belirli ağırlık oranlarında birleşmesiyle oluşur.
Su ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri fiziksel özelliktir?
6 - Bilgi
7 - Bilgi
8 - Bilgi Gaz fazında gerçekleşen bir kimyasal tepkime için;
I. Toplam kütle
II. Atom sayısı ve cinsi
III. Toplam hacim
Yukarıda verilenlerden hangileri kesinlikle korunur?
9 - Bilgi I. Yanma tepkimeleri genellikle ekzotermiktir.
II. Analiz tepkimeleri genellikle endotermiktir.
III. Sentez tepkimeleri genellikle ekzotermiktir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
10 - Bilgi
11 - Bilgi Aşağıdaki olaylardan hangisi endotermik kimyasal değişimdir?
12 - Bilgi Aşağıdaki kimyasal tepkimelerden hangisi yanlış denkleştirilmiştir?
13 - Bilgi
14 - Bilgi
(X / Y / Z)
15 - Bilgi
(X / Y / Z)