Üreme ve Gelişme YGS Biyoloji

Bilgi
1 - Bilgi İnsan üreme sisteminde,
I. yumurta hücresinin döllendiği,
II. spermlerin hareket yeteneği kazandığı,
III. folikül gelişiminin gerçekleştiği
yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(I / II / III)
2 - Bilgi I. Prostat bezi
II. Vas deferens
III. Seminal kese
IV. Cowper bezi
Yukarıdaki yapılardan hangileri, spermlerin içinde bulunduğu sıvının üretimine katılır?
3 - Bilgi Bebegin anne karnındaki gelisimi sırasında,
I. dolaşım,
II. solunum,
III. sindirim,
IV. boşaltım
sistemlerinden hangilerinin plasenta varlığından dolayı görev yapmasına gerek yoktur?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi döl yatağının (uterus) görevidir?
5 - Bilgi I. Ovaryum
II. Üretra
III. Seminifer tüpçükleri
Yukarıdaki yapılardan hangilerinde mayoz bölünme gerçekleşebilir?
6 - Bilgi
7 - Bilgi İnsanda hamilelik ve doğum süreçleri ile ilgili,
I. Bebeğin anne karnında beslenmesi plasenta aracılığıyla olur.
II. Dogum olayının gerçekleşmesinde uterus kaslarının kasılması etkilidir.
III. Hamileliğin devamının sağlanmasında ve doğumun gerçekleşmesinde hormonlar etkilidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
8 - Bilgi
9 - Bilgi Omurgalı hayvanlarda embriyo yapısı erken gelişme dönemlerinde birbirine çok benzer. Sonraki gelişme dönemlerinde farklılaşma sonucunda türe özgü doku ve organların gelişmesiyle bu benzerlik azalır.
Buna göre, omurgalı hayvanlarla ilgili,
I. Embriyonun erken gelişim dönemlerinde şube ve sınıf basamaklarına ait özellikler ortaya çıkar.
II. Yakın akraba olan türlerde embriyo gelişim benzerliği kısa sürer.
III. Embriyo gelişim süresinin uzunluğu canlının gelişmişlik derecesi ile doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
10 - Bilgi
11 - Bilgi İnsanda dişi bireyin hamilelik dönemi ile ilgili,
I. Hamilelik döneminde salgılanan progesteron hormonu uterus kasılmalarını önler.
II. Östrojen ve oksitosin hormonları uterus kasılmalarını artırır.
III. Bebeğin oksijen alıp, karbondioksit vermesi plasenta aracılığı ile olur.
yargılarından hangileri doğrudur?