"Ygs Biyoloji Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Çimlenme" adlı testte 11 soru vardır. Ygs Fen Bilgisi ve TYT Fen Bilgisi kategorilerinde yayınlanan teste 4962 kişi bakmış, 652 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Ygs Biyoloji Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Çimlenme" adlı testin zorluk seviyesi zor olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Ygs Biyoloji Bitkilerde Eşeyli Üreme ve ÇimlenmeGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Üzüm, incir ve kiraz gibi etli meyveler birçok hayvan için besin kaynağıdır. Bu meyvelerin tohumları hayvanların bağırsaklarında sindirilemediği için dışkıyla dışarı atılır ve bu şekilde uzaklara taşınmış olur.
Buna göre,
I. Hayvanlar tarafından besin olarak tüketilen meyvelerin yayılım alanı, tüketilmeyenlerinkine göe her zaman daha fazladır.
II. Etli meyvelerin tohumları sadece hayvanlar aracılığıyla taşınabilir.
III. Hayvanların sindirim enzimleri meyvenin etli kısmını sindirebilirken, tohum kabuğunu sindiremez.
yargılarından hangilerine varılabilir?
Boş Bırak
2 - Bilgi I. Endosperm
II. Embriyo
III. Meyve
IV. Tohum kabuğu
Yukarıdaki yapıların dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
3 - Bilgi Bir tohumun çimlenebilmesi için,
I. olgunlaşmış olması,
II. çevre şartlarının uygun olması,
III. tohum hücrelerinin inorganik maddelerden besin üretmesi
durumlarından hangileri gereklidir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Tohumlu bir bitkinin üreme süreci,
I. hormonların miktarı,
II. diğer canlıların faaliyetleri,
III. fotoperiyot
faktörlerinin hangilerinden etkilenebilir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Kapalı tohumlu bitkilerde çiçek ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
6 - Bilgi
(I / II / III)
Boş Bırak
7 - Bilgi Yüksek sıcaklık, aşırı gübreleme ve aşırı sulama, tohumun çimlenmesini engelleyebilir.
Bu durumların her biri,
I. tohumun yeterli oksijen alamaması,
  II. ortamda gereğinden fazla tuz birikimi,
III. enzimlerin yapısının bozulması
olaylarından hangilerine neden olarak çimlenmeyi engeller?
(Yüksek sıcaklık / Aşırı gübreleme / Aşırı sulama)
Boş Bırak
8 - Bilgi I. Çeneklerin toprak üstüne çıkması
II. Depolanmış besinin kullanılması
III. Hücre farklılaşmaları ile doku ve organ oluşumu
Yukarıdaki olaylardan hangileri tüm tohum çesitlerinin çimlenmesinde gerçekleşmez?
Boş Bırak
9 - Bilgi Birçok bitki tohumu çimlenmeden önce bir dinlenme süresi geçirir. Bu sürede tohumda metabolizma çok yavaşlamış hatta durmuştur. Tohumdaki bu süreç dormansi adını alır. Dormansi durumundaki tohum, bütün şartlar uygun olsa bile çimlenmez.
Buna göre,
I. Dormansi durumundaki tohumda enzim etkinliği azalır.
II. Dormansi süresinin bitiminde çimlenme olması için çevre şartları uygun olmalıdır.
III. Dormansi süresi uzun olan tohumların depoladığı besin miktarı azdır.
yargılarından hangilerine varılamaz?
Boş Bırak
10 - Bilgi
Boş Bırak
11 - Bilgi Çiçekli bir bitkinin endosperm çekirdeğinde 36 kromozom varsa, bu bitkiye ait mikrospor, zigot ve yaprak hücresindeki kromozom sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Mikrospor / Zigot / Yaprak hücresi)
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.