Anasayfa

Ygs Biyoloji Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Çimlenme

1 - Bilgi
Üzüm, incir ve kiraz gibi etli meyveler birçok hayvan için besin kaynağıdır. Bu meyvelerin tohumları hayvanların bağırsaklarında sindirilemediği için dışkıyla dışarı atılır ve bu şekilde uzaklara taşınmış olur.
Buna göre,
I. Hayvanlar tarafından besin olarak tüketilen meyvelerin yayılım alanı, tüketilmeyenlerinkine göe her zaman daha fazladır.
II. Etli meyvelerin tohumları sadece hayvanlar aracılığıyla taşınabilir.
III. Hayvanların sindirim enzimleri meyvenin etli kısmını sindirebilirken, tohum kabuğunu sindiremez.
yargılarından hangilerine varılabilir?
2 - Bilgi
I. Endosperm
II. Embriyo
III. Meyve
IV. Tohum kabuğu
Yukarıdaki yapıların dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
3 - Bilgi
Bir tohumun çimlenebilmesi için,
I. olgunlaşmış olması,
II. çevre şartlarının uygun olması,
III. tohum hücrelerinin inorganik maddelerden besin üretmesi
durumlarından hangileri gereklidir?
4 - Bilgi
Tohumlu bir bitkinin üreme süreci,
I. hormonların miktarı,
II. diğer canlıların faaliyetleri,
III. fotoperiyot
faktörlerinin hangilerinden etkilenebilir?
5 - Bilgi
Kapalı tohumlu bitkilerde çiçek ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
6 - Bilgi
(I / II / III)
7 - Bilgi
Yüksek sıcaklık, aşırı gübreleme ve aşırı sulama, tohumun çimlenmesini engelleyebilir.
Bu durumların her biri,
I. tohumun yeterli oksijen alamaması,
  II. ortamda gereğinden fazla tuz birikimi,
III. enzimlerin yapısının bozulması
olaylarından hangilerine neden olarak çimlenmeyi engeller?
(Yüksek sıcaklık / Aşırı gübreleme / Aşırı sulama)
8 - Bilgi
I. Çeneklerin toprak üstüne çıkması
II. Depolanmış besinin kullanılması
III. Hücre farklılaşmaları ile doku ve organ oluşumu
Yukarıdaki olaylardan hangileri tüm tohum çesitlerinin çimlenmesinde gerçekleşmez?
9 - Bilgi
Birçok bitki tohumu çimlenmeden önce bir dinlenme süresi geçirir. Bu sürede tohumda metabolizma çok yavaşlamış hatta durmuştur. Tohumdaki bu süreç dormansi adını alır. Dormansi durumundaki tohum, bütün şartlar uygun olsa bile çimlenmez.
Buna göre,
I. Dormansi durumundaki tohumda enzim etkinliği azalır.
II. Dormansi süresinin bitiminde çimlenme olması için çevre şartları uygun olmalıdır.
III. Dormansi süresi uzun olan tohumların depoladığı besin miktarı azdır.
yargılarından hangilerine varılamaz?
10 - Bilgi
11 - Bilgi
Çiçekli bir bitkinin endosperm çekirdeğinde 36 kromozom varsa, bu bitkiye ait mikrospor, zigot ve yaprak hücresindeki kromozom sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Mikrospor / Zigot / Yaprak hücresi)