Ygs Fen Bilgisi TestiGoogle'da Ara

"Ygs Fen Bilgisi Testi" adlı testte 18 soru vardır. Ygs Fen Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 22343 kişi bakmış, 4591 kişi ise testi çözmüştür. Testte 1 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Ygs Fen Bilgisi Testi" adlı testin zorluk seviyesi Zor olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi
3 - Bilgi
4 - Bilgi
5 - Bilgi
6 - Bilgi
7 - Bilgi
Düşey kesiti şekilde verilen yolun K noktasından atılan cisim P noktasında duruyor.
Buna göre, cismin kinetik enerjisi yolun hangi bölümlerinde kesinlikle azalır?
8 - Bilgi
9 - Bilgi
X ve Y düzlem aynalarından X aynasına I ışını şekildeki gibi gönderiliyor.
I ışınının Y aynasından yansıdığında kendi üzerinden geri dönmesi için X aynası kaç derece döndürülmelidir?
10 - Bilgi
Aynı renkli Ι1 ve Ι2 ışık ışınlarının saydam X, Y ve Z ortamlarında izledikleri yollar şekildeki gibidir.
X, Y ve Z ortamlarının ışığı kırma indisleri nX, nY ve nZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
(α>β)
11 - Bilgi Yüklerinin büyüklüğü ve işareti farklı küresel iletken iki cisim birbirine dokunduruluyor.
Buna göre,
I. Cisimler arasında yük alışverişi gerçekleşir.
II. Ulaşılan son durumda cisimlerin yükleri eşittir.
III. Cisimlerden birinin yük büyüklüğü azalırken diğerininki artar.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
12 - Bilgi
13 - Bilgi
14 - Bilgi
Yatay düzleme sabitlenmiş mıknatısların manyetik olan çizgileri şekildeki gibidir.
Buna göre, mıknatısların 1, 2, 3 kutuplarının işaretleri nasıldır?
(1/2/3)
15 - Bilgi
16 - Bilgi
17 - Bilgi Esneklik katsayısının ayırt edici olduğu fiziksel hal ile ilgili,
I. Maddenin en düzenli halidir.
II. Potansiyel enerjinin en az olduğu haldir.
III. Tanecikleri titreşim hareketi yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
18 - Bilgi