Ygs Kimya Organik Bileşikler Testi

Bilgi
1 - Bilgi Organik bileşiklerin temel elementi aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi Organik bileşikler ve anorganik bileşikler arasındaki farklar için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
3 - Bilgi Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi organik bileşik değildir?
4 - Bilgi I. CH3COOH
II. NaCl
III. C6H12O6
IV. HCN
Yukarıda verilen bileşiklerin organik veya anorganik bileşik olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
(organik // anorganik)
5 - Bilgi Hidrokarbon bileşikleri aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
6 - Bilgi Doymuş düz zincirli hidrokarbon bileşikleri için;
I. Genel formülleri CnH2n+2 dir.
II. Moleküllerinde ikili bağ bulunur.
III. En küçük alkan molekülü CH4 dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
7 - Bilgi Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
(Organik Bileşik // Bileşiğin Adı)
8 - Bilgi
(I // II // III)
9 - Bilgi
10 - Bilgi Aşağıdaki formülleri verilen organik bileşiklerden hangisinin karşısındaki adlandırma yanlıştır?
11 - Bilgi X, Y ve Z organik bilesikleri için asagıdaki bilgiler veriliyor:
– Sadece Y nin yapısında azot (N) atomu bulunmaktadır.
– Sadece Z nin yapısında oksijen (O) atomu bulunmaz.
Buna göre X, Y ve Z nin sınıflandırılması için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?
(X // Y // Z)
12 - Bilgi Molekülünde 2 karbon atomu içeren hidrokarbon bilesiklerinden X, Y ve Z ile ilgili asagıdaki bilgiler veriliyor:
– X sadece tekli baglar içermektedir.
– Y molekülünde üçlü bag bulunmaktadır.
Buna göre, X, Y ve Z nin adlandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(X // Y // Z)
13 - Bilgi CXHY bileşiği için;
I. Y > 2X ise alkandır.
II. Y = 2X ise alkendir.
III. Y < 2X ise alkandır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
14 - Bilgi
15 - Bilgi CH3 — CH2 — CH2 — COOH
bileşiğinin polar (hidrofil) ve apolar (hidrofob) gruplar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Hidrofob Grup // Hidrofil Grup)