Ygs Kimya Organik Bileşikler TestiGoogle'da Ara

"Ygs Kimya Organik Bileşikler Testi" adlı testte 15 soru vardır. Ygs Fen Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 11093 kişi bakmış, 2274 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Ygs Kimya Organik Bileşikler Testi" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Organik bileşiklerin temel elementi aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi Organik bileşikler ve anorganik bileşikler arasındaki farklar için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
3 - Bilgi Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi organik bileşik değildir?
4 - Bilgi I. CH3COOH
II. NaCl
III. C6H12O6
IV. HCN
Yukarıda verilen bileşiklerin organik veya anorganik bileşik olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
(organik // anorganik)
5 - Bilgi Hidrokarbon bileşikleri aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
6 - Bilgi Doymuş düz zincirli hidrokarbon bileşikleri için;
I. Genel formülleri CnH2n+2 dir.
II. Moleküllerinde ikili bağ bulunur.
III. En küçük alkan molekülü CH4 dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
7 - Bilgi Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
(Organik Bileşik // Bileşiğin Adı)
8 - Bilgi
(I // II // III)
9 - Bilgi
10 - Bilgi Aşağıdaki formülleri verilen organik bileşiklerden hangisinin karşısındaki adlandırma yanlıştır?
11 - Bilgi X, Y ve Z organik bilesikleri için asagıdaki bilgiler veriliyor:
– Sadece Y nin yapısında azot (N) atomu bulunmaktadır.
– Sadece Z nin yapısında oksijen (O) atomu bulunmaz.
Buna göre X, Y ve Z nin sınıflandırılması için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?
(X // Y // Z)
12 - Bilgi Molekülünde 2 karbon atomu içeren hidrokarbon bilesiklerinden X, Y ve Z ile ilgili asagıdaki bilgiler veriliyor:
– X sadece tekli baglar içermektedir.
– Y molekülünde üçlü bag bulunmaktadır.
Buna göre, X, Y ve Z nin adlandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(X // Y // Z)
13 - Bilgi CXHY bileşiği için;
I. Y > 2X ise alkandır.
II. Y = 2X ise alkendir.
III. Y < 2X ise alkandır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
14 - Bilgi
15 - Bilgi CH3 — CH2 — CH2 — COOH
bileşiğinin polar (hidrofil) ve apolar (hidrofob) gruplar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Hidrofob Grup // Hidrofil Grup)