Matematik Yüzde Problemleri

Bilgi
1 - Bilgi Bir sayının % 11 ine 12 eklendiğinde bu sayının % 14 ü elde ediliyor.
Buna göre, bu sayının % 13 ü kaçtır?
2 - Bilgi Ali parasının % 40 ını Ahmet'e verirse ikisinin paraları eşit oluyor.
Ali ile Ahmet'in paraları farkı 4 TL olduğuna göre, paraları toplamı kaç TL dir?
3 - Bilgi x TL ye alınıp, y TL ye satılan bir malın alış ve satış fiyatları arasında
y = 2x – 1650
bağıntısı bulunmaktadır.
Buna göre, % 34 kârla satılan bu malın alış fiyatı kaç TL dir?
4 - Bilgi Maliyeti x TL olan bir mal % 12 zararla a TL ye, maliyeti y TL olan başka bir mal % 32 kârla b TL ye satılıyor.
a = 3b olduğuna göre, x, y nin kaç katıdır?
5 - Bilgi Bir mal % 37 zararla satılıyor. Bu malın satış fiyatı 420 Kr artırılırsa satıştan % 47 kâr ediliyor.
Buna göre, bu malın maliyeti kaç Kr dir?
6 - Bilgi Bir satıcı her birini 198 TL ye sattığı iki farklı malın birinden % 10 kâr, diğerinden % 10 zarar etmiştir.
Buna göre, satıcının bu satıştaki kâr-zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi Etiket fiyatı üzerinden % 20 indirimle alınan bir mal etiket fiyatına satılıyor.
Buna göre, bu malın satışından maliyet üzerinden yüzde kaç kâr edilir?
8 - Bilgi Bir satıcı tanesini 300 Kr den aldığı bir malın 2/3ünü 250 Kr den, kalanını da 400 Kr den satıyor.
Bu satış sonunda satıcının kâr-zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi Bir sınıftaki öğrencilerin % 80 i erkektir.
Bu sınıftan kızların % 40 ı ve erkeklerin % 50 si ayrılırsa sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının yüzde kaçı olur?
10 - Bilgi Kurutulduğunda ağırlığının % 25 ini kaybeden yaş üzümden kaç gram kurutulursa 300 gram kuru üzüm elde edilir?
11 - Bilgi Bir dershanedeki öğrencilerin % 40 ı kızdır. Kızların % 5 i A sınıfındadır.
Dershanedeki öğrencilerin % 19 u A sınıfında olduğuna göre, A sınıfındaki erkekler dershanedeki tüm öğrencilerin yüzde kaçıdır?
12 - Bilgi 800 TL ye alınan bir mal kaç TL ye satılırsa satış fiyatının % 28 i kadar zarar edilmiş olur?
13 - Bilgi Etiket fiyatı maliyeti üzerinden % 20 kârla hesaplanan bir malın etiket fiyatı üzerinden % 15 indirim yapıldığında 3 TL kâr ediliyor.
Buna göre, bu malın maliyeti kaç TL dir?
14 - Bilgi Bir tüccar iki maldan birini % 25 kâr ile diğerini % 25 zarar ile aynı fiyattan satıyor.
Tüccar bu iki malın satışından toplam 50 TL zarar ettiğine göre, pahalı malın maliyeti kaç TL dir?
15 - Bilgi Etiket fiyatının % 20 eksiğine satılan bir maldan % 40 kâr edildiğine göre, bu malın etiket fiyatının maliyetine oranı aşağıdakilerden hangisidir?
16 - Bilgi 5a TL ye alınan bir mal 23a/4 TL ye satılırsa, bu satıştaki kâr yüzde kaç olur?