Ygs Matematik Karışım Problemleri

Bilgi
1 - Bilgi Tuz oranı % 10 olan (x + 1) kg tuzlu su ile tuz oranı % 20 olan 2x kg tuzlu su karıştırılıyor.
Oluşan yeni karısımın tuz oranı % 12 olduğuna göre, x kaçtır?
2 - Bilgi Alkol oranı % 10 olan 45 gram alkol-su karışımı ile alkol oranı % 30 olan 55 gram alkol-su karışımı karıştırılıyor. Elde edilen karışımın tamamı su oranı % 40 olan 100 gram alkol-su karışımı ile karıştırılıyor.
Elde edilen son karışımın alkol oranı yüzde kaç olur?
3 - Bilgi % 80 i alkol olan x litre alkollü suyun alkol oranının % 60 olması için bu karışıma % 20 si alkol olan karışımdan kaç litre eklenmelidir?
4 - Bilgi % 25 i şeker olan 80 gram şeker - su karışımına kaç gram şeker ilave edilirse yeni karışımın şeker oranı % 40 olur?
5 - Bilgi % 20 si şeker olan a gram şekerli su ile % 50 si şeker olan b gram şekerli su karıştırılıyor.
b < a olduğuna göre yeni karışımın şeker yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
6 - Bilgi Su oranı % 25 olan 48 gram şeker-su karışımından kaç gram su buharlaştırılırsa oluşan yeni karışımın su oranı % 20 olur?
7 - Bilgi Tuz oranı % 30 olan 80 gram tuz-su karışımına kaç gram saf su ilave edilirse oluşan yeni karışımın tuz oranı % 20 olur?
8 - Bilgi 3/5 i tuz olan 60 gram tuzlu suya kaç gram saf su ilave edilirse oluşan yeni karışımın su oranı % 75 olur?
9 - Bilgi Şeker oranı % 25 olan 40 gram şeker - su karışımı ile şeker oranı % 10 olan 50 gram seker - su karışımı karıştırıldıktan sonra oluşan karışıma 10 gram şeker ilave ediliyor.
Buna göre, son durumda oluşan yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur?
10 - Bilgi % 15 i şeker olan 40 gram şeker - su karışımının 10 gramı buharlaştırılıyor. Daha sonra karışıma şeker oranı % 30 olan 70 gram şeker - su karışımı ilave ediliyor.
Son durumda oluşan yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur?
11 - Bilgi % 40 ı tuz olan x litre tuz-su karışımına bir miktar tuz ilave edildiğinde tuz oranı % 50 oluyor.
Buna göre, karışıma ilave edilen tuz miktarı başlangıçtaki karışımın içinde bulunan tuz miktarının kaç katıdır?
12 - Bilgi % 60 ı tuz olan x gram ağırlığındaki karışımının yarısı ile % 40 ı tuz olan 2x gram ağırlığındaki karışımının 1/4 ü karıştırılıyor.
Oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?
13 - Bilgi Tuz oranı % 20 olan x gram tuz - su karışımı ile tuz oranı % 30 olan y gram tuz - su karışımı karıştırıldığında oluşan yeni karışımın tuz oranı % 28 oluyor.
Buna göre, x/y oranı kaçtır?
14 - Bilgi % x i tuz olan a gram tuz - su karışımı ile % a sı tuz olan x gram tuz - su karışımı karıştırılıyor.
Oluşan yeni karışımın tuz yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
15 - Bilgi % 30 u şeker olan m litre şeker - su karışımı ile % 90 ı şeker olan n litre şeker - su karışımı karıştırıldığında oluşan yeni karışımın şeker oranı % 60 oluyor.
Buna göre, % 20 si şeker olan m litre şeker - su karışımı ile % 80 i şeker olan n litre şeker - su karışımı karıştırılırsa oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaç olur?
16 - Bilgi