Ygs Matematik Testi

Bilgi
1 - Bilgi a, b ve c birbirinden farklı iki basamaklı negatif tam sayılardır.
Buna göre, 2a+b – c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?
2 - Bilgi A, B, C ve D birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, A+B=C+D koşulunu sağlayan dört basamaklı ABCD doğal sayıları yazılıyor.
Buna göre, rakamlar toplamı 8 olan kaç farklı dört basamaklı ABCD doğal sayısı yazılabilir?
3 - Bilgi Birbirinden farklı iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayı denir.
I. En küçük yarı asal sayı 6 dır.
II. 1 ile 15 arası 3 farklı yarı asal sayı vardır.
III. Her yarı asal sayının farklı iki pozitif böleni vardır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
4 - Bilgi
5 - Bilgi 4 ile tam bölünebilen rakamları farklı beş basamaklı en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?
6 - Bilgi Aşağıdaki bulmacada taralı alanlar hariç diğer karelere rakamlar her satırda ve her sütunda iki tane kullanılarak, karelerin dışında verilen sayılar o satır ve sütundaki iki sayının çarpımı olacak şekilde yerleştirilecektir.
Satır ve sütunda bulunan A, B, C, D ve E harflerine rakam yerleştirmek şartıyla aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7 - Bilgi
8 - Bilgi a ve b birer gerçek sayı olmak üzere,
a+2b=0
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
9 - Bilgi x<1 olmak üzere,
2xy+6<6x+2y
eşitsizliğini sağlayan y nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
10 - Bilgi – 1|2a – |a+1|| – |a|
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi a, b ve c pozitif gerçek sayılar olmak üzere,
2a+b/3c
ifadesindeki a, b ve c sayılarının her biri 6 ile çarpılırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi elde edilir?
12 - Bilgi Ahmet cevizlerini 6 şar 6 şar ve 8 er 8 er saydığında 4 cevizi artıyor. Cevizleri 10 ar 10 ar saydığında ise hiç ceviz artmıyor.
Buna göre, Ahmet’in en az kaç cevizi vardır?
13 - Bilgi
14 - Bilgi
15 - Bilgi 2007.2003 – 2008.2002
işleminin sonucu kaçtır?
16 - Bilgi
17 - Bilgi
18 - Bilgi
19 - Bilgi a, b ve c sayılarının aritmetik ortalaması 60 tır. Buna göre, a+b, b+c ve a+c sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?
20 - Bilgi Aşağıdaki tabloda bir kiracının yaptığı araştırma verilmiştir. Bu kiracı 5 ay X, 8 ay Y dairesinde oturup aidatlar ile beraber 14 050 TL ödeme yapmıştır.
DairelerAylık kira (TL)Aylık aidat (TL)
A700150
B900150
C90025
D850250
Buna göre, X ve Y daireleri aşağıdakilerden hangisidir?