Ygs Matematik TestiGoogle'da Ara

"Ygs Matematik Testi" adlı testte 20 soru vardır. TYT Matematik ve Kpss Matematik kategorilerinde yayınlanan teste 80576 kişi bakmış, 16397 kişi ise testi çözmüştür. Testte 7 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Ygs Matematik Testi" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi a, b ve c birbirinden farklı iki basamaklı negatif tam sayılardır.
Buna göre, 2a+b – c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?
2 - Bilgi A, B, C ve D birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, A+B=C+D koşulunu sağlayan dört basamaklı ABCD doğal sayıları yazılıyor.
Buna göre, rakamlar toplamı 8 olan kaç farklı dört basamaklı ABCD doğal sayısı yazılabilir?
3 - Bilgi Birbirinden farklı iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayı denir.
I. En küçük yarı asal sayı 6 dır.
II. 1 ile 15 arası 3 farklı yarı asal sayı vardır.
III. Her yarı asal sayının farklı iki pozitif böleni vardır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
4 - Bilgi
5 - Bilgi 4 ile tam bölünebilen rakamları farklı beş basamaklı en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?
6 - Bilgi Aşağıdaki bulmacada taralı alanlar hariç diğer karelere rakamlar her satırda ve her sütunda iki tane kullanılarak, karelerin dışında verilen sayılar o satır ve sütundaki iki sayının çarpımı olacak şekilde yerleştirilecektir.
Satır ve sütunda bulunan A, B, C, D ve E harflerine rakam yerleştirmek şartıyla aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7 - Bilgi
8 - Bilgi a ve b birer gerçek sayı olmak üzere,
a+2b=0
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
9 - Bilgi x<1 olmak üzere,
2xy+6<6x+2y
eşitsizliğini sağlayan y nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
10 - Bilgi – 1|2a – |a+1|| – |a|
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi a, b ve c pozitif gerçek sayılar olmak üzere,
2a+b/3c
ifadesindeki a, b ve c sayılarının her biri 6 ile çarpılırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi elde edilir?
12 - Bilgi Ahmet cevizlerini 6 şar 6 şar ve 8 er 8 er saydığında 4 cevizi artıyor. Cevizleri 10 ar 10 ar saydığında ise hiç ceviz artmıyor.
Buna göre, Ahmet’in en az kaç cevizi vardır?
13 - Bilgi
14 - Bilgi
15 - Bilgi 2007.2003 – 2008.2002
işleminin sonucu kaçtır?
16 - Bilgi
17 - Bilgi
18 - Bilgi
19 - Bilgi a, b ve c sayılarının aritmetik ortalaması 60 tır. Buna göre, a+b, b+c ve a+c sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?
20 - Bilgi Aşağıdaki tabloda bir kiracının yaptığı araştırma verilmiştir. Bu kiracı 5 ay X, 8 ay Y dairesinde oturup aidatlar ile beraber 14 050 TL ödeme yapmıştır.
DairelerAylık kira (TL)Aylık aidat (TL)
A700150
B900150
C90025
D850250
Buna göre, X ve Y daireleri aşağıdakilerden hangisidir?