"Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Testi" adlı testte 12 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler, TYT Sosyal Bilgiler ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 10623 kişi bakmış, 2416 kişi ise testi çözmüştür. Testte 1 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Testi" adlı testin zorluk seviyesi kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri TestiGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Türk dili, Osmanlılar döneminde yabancı dilbilgisi kurallarının ve kelimelerin etkisi altında kalmıştır. Yeni Türk Devleti ile birlikte bu konuya büyük önem verilmiş, Türk dilinin zenginleştirilmesine çalışılmıştır.
Bu çalışmaların,
I. Milliyetçilik,
II. Cumhuriyetçilik,
III. Halkçılık
ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir sonucu olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
2 - Bilgi Türk kadını 1930’da belediye seçimlerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine, 1934’te de milletvekili seçimlerine katılma hakkını elde etmiştir.
Bu gelişmelerin Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir?
Boş Bırak
3 - Bilgi Atatürk, hukuk önünde milletin bütün fertlerinin eşit olması gerektiğini vurgulamış ve her ne şekilde olursa olsun toplumsal ayrıcalıkların varlığını kabul etmemiştir.
Atatürk’ün bu düşünceleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Atatürk bir konuşmasında, "Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün gereğini tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz her halde bencil ve mağrur bir milliyetçilik değildir." demiştir.
Bu söz dikkate alındığında, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Atatürk, "Bilelim ki, ulusal benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar." demiştir.
Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin önemini vurgulamaktadır?
Boş Bırak
6 - Bilgi ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, 1937 yılında yaptığı bir konuşmada, "Avrupa'nın en kıymetli devlet adamı Avrupa'da değil, Boğazların gerisinde, Ankara'da yaşayan Mustafa Kemal’dir." demiştir.
ABD Başkanı’nın bu ifadesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
Boş Bırak
7 - Bilgi Atatürk kendi yazdığı Medeni Bilgiler isimli kitapta, sosyalist yönetim anlayışı ile ilgili olarak, "Amaçları ulusal değildir. Kişisel özgürlük ve eşitlik tanımazlar. Halk egemenliğine riayetleri yoktur." ifadelerini kullanmıştır.
Bu ifadeler dikkate alındığında, Atatürk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Türkiye’de,
I. halk iradesinin öne çıkarılması,
II. devletler arası işbirliğine katkıda bulunulması,
III. devletin ekonomik kalkınmada öncü rolü üstlenmesi
girişimlerinden hangileri, Atatürk İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
Boş Bırak
9 - Bilgi Yunanistan Başbakanı Venizelos, 1934 yılında Norveç Nobel Komitesi Başkanlığı'na yazdığı mektupta, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla bölgedeki istikrarsız durum sona ermiştir. Barış dünyasına bu değerli katkı, Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa sayesinde yapılabilmiştir. Bu nedenle, Yunanistan Hükümeti Başbakanı sıfatıyla, Mustafa Kemal Paşa'nın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığını takdim etmekten şeref duymaktayım." ifadelerini kullanmıştır.
Yunan Başbakanı’na ait bu ifadeler, Atatürk’ün ortaya koyduğu,
I. Yurtta barış dünyada barış,
II. ulusal egemenlik,
III. milli birlik ve beraberlik
ilkelerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Atatürk, devlet işlerinin din kurallarından tamamen ayrı biçimde yürütülmesi için çaba harcamıştır. Bu çaba akla ve bilime dayalı bir hukuk anlayışının egemen hale getirilmesi düşüncesi ile yakından ilgilidir.
Bu bilgi dikkate alındığında,
I. Dinin toplumsal etkinliği zayıflatılmaya çalışılmıştır.
II. Dinin siyasi alandaki etkinliği sona erdirilmek istenmiştir.
III. Dini inançların bir baskı aracı olması engellenmeye çalışılmıştır.
yargılarından hangilerinin Atatürk’ün bu çabaları ile bağlantılı olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Atatürk bir konuşmasında, "Türk toplumunu oluşturan başlıca çalışma grupları şunlardır: Çiftçiler, küçük sanat sahibi, esnaf, amele ve işçi, serbest meslek sahipleri, sanayiciler, tüccarlar ve memurlar. Bunların her birinin çalışması diğerlerinin ve bütün toplumun hayat ve mutluluğu için zorunludur." demiştir.
Bu sözler ışığında,
I. Demokratik düşüncenin yaşama geçirilmesi ekonomik çabaların önünde görülmüştür.
II. Devletçilik ilkesi, ekonomik temel ekonomik yöntem olarak benimsenmiştir.
III. Sosyal düzenin korunması toplumu oluşturan meslek gruplarının dayanışması ile mümkün olabilir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
12 - Bilgi I. İnanç ve ibadet özgürlüğünü korumak
II. Ulusal egemenlik ilkesini güçlendirmek
III. Avrupa kültürünün Türk toplumunda yaygınlaştırılmasını sağlamak
amaçlarından hangileri, Atatürk İlkeleri’nin hedefleri arasında yer almıştır?
Boş Bırak

1 Yorum

  • ismail.mutlu dedi ki:

    cevaplar verede yoktur

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.