Basınç ve Rüzgarlar Konu Testi

Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi
3 - Bilgi Bir merkeze ait rüzgar frekans gülünden yararlanılarak merkezle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
4 - Bilgi I. Yükselti
II. Yerçekimi
III. Sıcaklık
IV. Gaz yoğunluğu
Yukarıda verilenlerden hangilerinde artış olması, atmosfer basıncının artmasına neden olmaz?
5 - Bilgi
6 - Bilgi Dünya'nın şekli ve günlük hareketi gibi nedenlerle yeryüzünde sürekli basınç merkezleri oluşmuştur
Aşağıdakilerden hangisi bu basınç merkezlerinin varlığının bir sonucudur?
7 - Bilgi Aşağıdaki tabloda birbirine komşu olduğu bilinen iki ortamın beş farklı zamandaki basınç değeri verilmiştir.
Zamanova
basınç (mb)
dağ
basınç (mb)
I10131010
II10201012
III10091020
IV10171020
V10141017
Buna göre tabloda belirtilen hangi zamanda rüzgarın dağdan ovaya doğru olduğu ve hızının daha fazla olduğu söylenebilir?
8 - Bilgi
9 - Bilgi Kuzey Yarımküre'de etkili olan rüzgarlar hareket yönlerinin sağına doğru sapar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
10 - Bilgi
11 - Bilgi Afrika'nın kuzey kesimleri yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin etkisinde kalır.
Bu durumun bölgede
I. yıllık yağış miktarının az olması,
II. gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın fazla olması,
III. kara - deniz meltemlerinin oluşması
özelliklerinden hangilerine neden olması beklemez?
12 - Bilgi I. Bir vadiye giren rüzgârın hızı artar.
II. Basınç merkezleri yer değiştirirse rüzgar yön değişir.
III. Rüzgâr oluşumunu okyanus akıntıları doğrudan etkiler.
IV. Basınç merkezi arasındaki basınç farkı ortadan kalkarsa rüzgâr durur.
Yukarıda rüzgârlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?