Coğrafya Sıcaklık Testi

Bilgi
1 - Bilgi Ay yüzeyinde gündüz sıcaklıklarının 150 °C gece sıcaklıklarının –130 °C olduğu tespit edilmiştir.
Dünya ve Ay birbiriyle karşılaştırıldığında, Dünya yüzeyinde gün içindeki sıcaklık değişiminin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
2 - Bilgi
3 - Bilgi I. Orta Asya'nın kış sıcaklık ortalamalarının aynı enlemdeki Doğu Asya kıyılarından düşük olması
II. Kuzey Avrupa'nın yıllık sıcaklık ortalamasının Güney Avrupa'dan düşük olması
Yukarıda verilenler sıcaklığa etki eden faktörlerden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
(I / II)
4 - Bilgi
5 - Bilgi I. Rüzgar yönü
II. Günlük hareket
III. Yükselti
IV. Mevsim
Bir merkezin sıcaklık ortalamalarının belirgin bir şekilde değişmesinde yukarıda verilenlerden hangilerinin etkisi yoktur?
6 - Bilgi
7 - Bilgi İsveç ve Norveç'te kuzey sektörlü rüzgarların etkili olduğu günlerde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşer bu durum ülkelerin hangi özelliğinin bir sonucudur?
8 - Bilgi Tropikal kuşakta kalıcı kar sınırı yüksektir.
Bu duruma etki eden faktör aşağıdakilerden hangisi üzerinde de etkili olmuştur?
9 - Bilgi
10 - Bilgi I. Bir dağ yamacında yükseldikçe bitkilerin kuşaklara ayrılması
II. Konya'da kar örtülü gün sayısının Erzurum'dan az olması
III. Toros Dağları'nın güney yamaçlarında orman üst sınırının kuzey yamaçlarından yüksek olması
Yukarıda verilenlerden hangileri yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olur?
11 - Bilgi
12 - Bilgi