"Din Felsefesi 2" adlı testte 12 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler, TYT Sosyal Bilgiler ve Felsefe 11 kategorilerinde yayınlanan teste 533 kişi bakmış, 76 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Din Felsefesi 2" adlı testin zorluk seviyesi kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Din Felsefesi 2Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdaki sorulardan hangisi din felsefesi ile ilgili değildir?
Boş Bırak
2 - Bilgi Din, varlıkla ilgili sorulara dogmatik cevaplar verirken, felsefeyse bunları sorgulayarak akıl ve mantık süzgecinden geçirir.
Bu paragraftan yola çıkarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi dine ait kavramlardan biri değildir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Semavi dinlere göre, her şeyin yaratıcısının eşi ve benzeri yoktur. Yaratıcı evrene içkin değil aşkın bir varlıktır. Evrende var olan her şey onun yaratması sonucu ve kontrolü altında gerçekleşir.
Buna göre semavi dinlerle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi arasında ilişki kurulabilir?
Boş Bırak
5 - Bilgi “Doğada gözlenen nedensellik ilişkisi, sonsuz bir dizi biçiminde geriye götürülemeyeceğine göre evrenin bir ilk nedeni olmalıdır ve bu neden Tanrı’dır.” görüşünü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
6 - Bilgi I. Sorgulanamaz ve değiştirilemez temel inançlar
II. Yaratıcı
III. Yaratıcının buyruklarını insanlara iletmek için seçtiği yetkin kişi
Din felsefesi ile ilgili yapılan açıklamaların kavramsal karşılığı hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?
I // II // III
Boş Bırak
7 - Bilgi Tanrı, inanç ve dinler gibi kavramlar üzerine yapılan akılcı, eleştirel ve tarafsız düşünme etkinliğidir.
Bu paragraf felsefenin hangi temel disiplini hakkında bilgi vermektedir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Aşağıdaki kavramlardan hangisi dinin felsefeden temel farkını ifade eder?
Boş Bırak
9 - Bilgi I. Yaratıcının buyruklarını peygamberleri aracılığı ile insanlara iletmesi
II. Yaratıcı tarafından seçilmiş kişidir.
III. İnanç gereği sürekli tekrarlanan törensel eylemler.
IV. Üstün varlığın niteliğidir.
Numaralandırılmış maddelerde aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavramın açıklaması yapılmamıştır?
Boş Bırak
10 - Bilgi – İnsan Tanrı’nın bir parçasıdır.
– Evren ile Tanrı aynı şeydir.
– Tanrı’yı varlıktan bağımsız düşünemeyiz.
Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?
Boş Bırak
11 - Bilgi I. Farabiye göre, zorunlu varlıktır.
II. Descartes’e göre mükemmel olan varlıktır.
Bu düşünürler, din felsefesinin temel kavramlarından hangisini dile getirmektedirler?
Boş Bırak
12 - Bilgi “Ben bilim insanıyım; somut, üzerinde deney ve gözlem yapabildiğim varlıkları inceler, onlar hakkında bilgiler elde ederim. Tanrı ise metafizik bir unsurdur. Tanrı’nın üzerinde deney ve gözlem yapamadığım için onun hakkında bir bilgiye sahip değilim. Bu nedenle Tanrı’nın varlığı veya yokluğu ile ilgili bir şeyler söylemem doğru olmaz”
Verilen parçadaki bilim insanının düşünceleri aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine ait olabilir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.