Anasayfa

Dış Kuvvetler Testi

1 - Bilgi
Yaygın olarak rüzgar aşınım izlerine rastlanan bir yöre için;
I. bitki örtüsünün cılız olduğu,
II. toprağın tanecikli yapıda olduğu,
III. laterit topraklarının bulunduğu,
IV. kimyasal çözülmenin şiddetli olduğu
yargılarından hangileri yanlış olur?
2 - Bilgi
3 - Bilgi
Bir bölgede yaygın olarak barkan oluşumlarına rastlanması, yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğruluğunu kanıtlar?
4 - Bilgi
I. Uvala
II. Dağ içi ovası
III. Dev kazanı
IV. Sirk çukuru
Polye ovaları oluşum özelliği bakımından yukarıdaki yerşekillerinden hangilerine benzerlik gösterir?
5 - Bilgi
6 - Bilgi
Bir arazide yüzeye yakın bir mağaranın tavan kısmının çökmesi,
I. obruk oluşumu,
II. dar alanlı bir yer sarsıntısı meydana gelmesi,
III. erozyon görülmesi,
IV. yeraltı su seviyesinin düşmesi
olaylarından hangilerine neden olur?
7 - Bilgi
Bir bölgede mağara, obruk, uvala gibi yerşekillerinin yaygın olmasının nedeni olarak aşağıdakilerden gösterilebilir?
8 - Bilgi
Aşağıdaki şekillerden hangisi suda çözülmüş malzemenin tortullanmasıyla meydana gelmiştir?
9 - Bilgi
10 - Bilgi
Bir kıyı bölgesinde kıyı boyunca buzul izlerine rastlanması bu kıyı bölgesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini doğrular?
11 - Bilgi
Aşağıda dış kuvvetlerin aşındırma yoluyla oluşturduğu bazı şekiller verilmiştir:
I. Uvala
II. Mantar kaya
III. Hörgüç kaya
IV. Dev kazanı
Bunlardan hangilerinde aşınma sürecinin devam etmesi, şeklin büyümesine ve kapladığı alanın genişlemesine neden olur?
12 - Bilgi
• Yardang
• Şahit tepe
• Tafoni
Yukarıdaki oluşumların ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
13 - Bilgi
I. Antartika'da geniş alanlı bir örtü buzulu bulunur.
II. Bakı, buzulların etki alanı üzerinde belirleyici bir faktördür.
III. Dördüncü jeolojik zamanda buzulların etki alanı genişlemiştir.
IV. Buzul bölgelerinde yıllık yağış miktarı fazla yağış rejimi düzenlidir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
14 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında rüzgarların doğrudan veya dolaylı etkisi olduğu söylenemez?
15 - Bilgi
Bir yörenin şekillenmesinde karstik süreçlerin etkili olabilmesi için yörenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması zorunludur?