İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Bilgi
1 - Bilgi – Yıl boyunca konveksiyonel yağışlar etkilidir.
– Yıllık sıcaklık farkı 1 – 2 °C kadardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi Aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde yıllık sıcaklık ortalaması yüksek; yazlar yağışlı, kışlar kuraktır?
3 - Bilgi Ekvatoral iklim bölgelerinde orman üst sınırı diğer iklim bölgelerinden yüksektir.
Bu durum Ekvatoral iklim bölgesinin hangi özelliğiyle ilişkilendirilebilir?
4 - Bilgi
5 - Bilgi Yaz, yağışlı tropikal iklim ile ilgili;
I. Yağış rejimi düzensizdir.
II. Yıllık sıcaklık farkı azdır.
III. Kış yağışları kar şeklindedir.
IV. Hayvan varlığı azdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
6 - Bilgi I. Aylık sıcaklık ortalamalarının 20 °C nin üzerinde olduğu, her mevsim yağışlı bölgelerde görülür.
II. Yıllık yağış miktarının 350 – 500 mm arasında olduğu, yazı kurak bölgelerde görülür.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim bölgelerinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
(I / II)
7 - Bilgi
8 - Bilgi
9 - Bilgi Afrika kıtasının kuzey kıyıları ile güney kıyılarında aynı tür bitkilere rastlanması kıtanın kuzeyi ile güneyinin hangi bakımdan benzer olduğunu kanıtlar?
10 - Bilgi Yazları serin, kışları ılık, her mevsim yağışlı bir bölge ile ilgili
I. doğal bitki örtüsünün orman olduğu,
II. yağış rejiminin düzenli olduğu,
III. Kuzey Yarımküre'de bulunduğu,
IV. cephesel yağışların yıl boyunca etkili olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
11 - Bilgi Aşağıda verilen iklim bölgelerinden hangisinin yıl boyunca termik yüksek basınç alanının etkisinde kaldığı, bitki gelişiminin veya toprak oluşumunun gözlenmediği söylenebilir?
12 - Bilgi
13 - Bilgi
14 - Bilgi Yazlar kısa ve serindir. Kışlar çok soğuk ve uzundur. En fazla yağış yaz aylarında düşer.
Yukarıda özellikleri verilen iklim bölgesi ile ilgili;
I. Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
II. Kış yağışları kar şeklindedir.
III. Bölge akarsuları kış mevsiminde bol su taşır.
IV. Kar örtülü gün sayısı fazladır.
yargılarından hangileri yanlıştır?