Kurtuluş Savaşı'nda CephelerGoogle'da Ara

"Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler" adlı testte 12 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 6613 kişi bakmış, 1327 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler" adlı testin zorluk seviyesi Kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi 23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’nin yaptığı harcamalar incelendiğinde, o dönemlerde hazırlanan bütçelerdeki en önemli harcama kaleminin savunma giderleri olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda,
I. işgallere karşı mücadele edilmesi,
II. ekonomik yapının yeterince güçlü olmaması,
III. Anadolu'da yeni bir devletin kurulmuş olması
olgularından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
2 - Bilgi 1921 Anayasası’nda TBMM'nin bütün güçlerin üstünde olduğu ifade edilmiş, fakat yeni devletin rejimiyle ilgili herhangi bir hüküm yer almamıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin rolünden söz edilebilir?
3 - Bilgi Sakarya Savaşı öncesinde TBMM tarafından yayınlanan Tekalif-i Milliye Emirleri uyarınca,
– Halkın elindeki temel ihtiyaç maddelerinin yüzde kırkını, bedeli sonradan ödenmek kaydıyla orduya teslim etmesine karar verilmiştir.
– Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yarayabilecek bütün terk edilmiş mallara el konulması kararlaştırılmıştır.
Buna göre Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
4 - Bilgi I. İnönü Muharebesi’nin ardından düzenlenme kararı alınan Londra Konferansı öncesinde İtilaf Devletleri tarafından "Türkler savaş yanlısıdır." iddiaları ortaya atılmıştır.
Bu girişimin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
5 - Bilgi Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığı bir konuşmada, "Biz bağımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. TBMM, bağımsızlığının tanınması konusunda ısrarlıdır ve en önemli davası da budur." ifadelerini kullanmıştır.
Bu sözler dikkate alındığında, ulaşılmak istenen hedefle ilgili olarak,
I. Uluslararası ittifaklar içinde yer alınmaya çalışılmıştır.
II. Ulusal bağımsızlık konusunda ödünsüz davranılmıştır.
III. Ulusal egemenliğin sağlanması hedeflenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
6 - Bilgi İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında düzenledikleri Londra Konferansı’nda, daha önce Türk tarafına güç kullanarak dayattıkları Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklik yapabileceklerini belirtmişlerdir.
Bu gelişme dikkate alındığında,
I. Türk halkının direnişi kırılmaya çalışılmıştır.
II. Sevr’in ilk hali ile kabul ettirilemeyeceği anlaşılmıştır.
III. Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması engellenmeye çalışılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
7 - Bilgi TBMM, Türk birliklerinin Eskişehir Kütahya Muharebeleri’nde aldığı yenilginin ardından "Topraklarımıza yönelik hücumu durdurabilmek için ülkenin mevcut bütün kaynaklarını harekete geçirmek gereklidir." kararını benimsemiştir.
Bu dönemde görülen,
I. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması,
II. askere alma işlemlerinin hızlandırılması,
III. İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması
gelişmelerinden hangileri, TBMM'nin askeri ve siyasi etkinliğini artırma amacına yöneliktir?
8 - Bilgi İşgalci Yunan kuvvetleri karşısında I. İnönü Savaşı’nda başarılı olunması, düzenli ordu kurma çalışmalarına olumlu katkı yapmış ve askerden kaçma olayları azalmaya başlamıştır.
Buna göre Milli Mücadele ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
9 - Bilgi TBMM’nin Kurtuluş Savaşı sırasında yaşadığı en önemli sıkıntılardan biri, Türk ordusunun işgalci güçleri topraklarımızdan atacak yeterli saldırı gücüne ulaşamamış olmasıydı.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir kanıtıdır?
10 - Bilgi 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz’un Yunanlıların kesin yenilgisiyle sonuçlanacağının anlaşılması, baştan beri Yunanlılara ciddi bir destek sağlayan İngilizleri harekete geçirmiştir. İngilizlerin Türk saldırısının durdurulması ve iki taraf arasında derhal bir ateşkes yapılmasına yönelik çabaları, Fransa ve İtalya tarafından dikkate alınmamıştır.
Yaşanan bu gelişmeler dikkate alındığında,
I. Yunanlılar, İtalyanlar ve Fransızlar tarafından desteklenmeye başlamıştır.
II. Türk ordusunun ilerleyişi durdurulmaya çalışılmıştır.
III. İtilaf Devletleri arasında fikir ayrılıkları yaşanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
11 - Bilgi Milli Mücadele, hem ulusal bağımsızlığın hem de ulusal egemenlik ilkesinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı bir süreçtir.
Buna göre,
I. direniş amaçlı genelgelerin yayınlanması,
II. Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması,
III. milletin azim ve kararına güvenildiğinin vurgulanması
durumlarından hangileri, bağımsızlığın sağlanması yönünde adımlar atıldığını göstermektedir?
12 - Bilgi Büyük Taarruz’un ardından İngilizlerin İstanbul’u boşaltma konusunda herhangi bir girişimde bulunmaması üzerine harekete geçen TBMM Hükümeti, Türk ordusuna savaş için hazırlık yapılması emrini vermiş, bir savaş durumunda Sovyet Rusya’nın desteğinin sağlanacağını ilan etmiştir.
Bu girişimlerin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir?