Milli Mücade Hazırlık DönemiGoogle'da Ara

"Milli Mücade Hazırlık Dönemi" adlı testte 14 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 3142 kişi bakmış, 751 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Milli Mücade Hazırlık Dönemi" adlı testin zorluk seviyesi Kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na girerek siyasi yalnızlıktan kurtulmayı ve uluslararası platformda daha etkili hale gelebilmeyi amaçlamıştır.
Bu bilgilere bakılarak,
I. Osmanlı maliyesinde düzelmeler sağlanmıştır.
II. Osmanlı yönetimi siyasi etkinliğini artırmayı hedeflemiştir.
III. Osmanlı Devleti savaş öncesinde askeri gücünü artırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
2 - Bilgi I. Dünya Savaşı'na girerken geniş bir bölgede egemenlik sahibi olan Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde savaştan sonra çok sayıda bağımsız devlet ortaya çıkmıştır.
Bu gelişme aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
3 - Bilgi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar yenik devletlerin halklarını zor durumda bırakmış, Avrupa'da barışı ve istikrarı sağlayamamıştır.
Bu durumun,
I. Avrupa ülkelerinde toplumsal sorunlar yaşanması,
II. ulus devlet anlayışının gerilemesi,
III. yeni bir dünya savaşının yaşanması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
4 - Bilgi Wilson İlkeleri, dünya barışının korunabilmesi için I. Dünya Savaşı sonunda yayınlanmış bir bildiridir.
Bu bildiride yer alan,
I. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacaktır.
II. Osmanlı topraklarındaki azınlıklara kendi geleceklerini belirleme hakkı tanınacaktır.
III. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.
hükümlerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına uygun bir nitelik taşımaktadır?
5 - Bilgi İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı sırasında diğer İttifak Devletleri için başvurmadıkları bir uygulamayı, Osmanlı Devleti için uygulamış ve gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır.
Bu gelişmede aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?
6 - Bilgi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği,
I. Romanya,
II. Kanal,
III. Çanakkale
cephelerinden hangileri, Hint sömürge yolu üzerinde denetim sağlama amacı ile ilgilidir?
7 - Bilgi I. Dünya Savaşı, insan kaybı dikkate alındığında o döneme kadar yaşanan savaşların hepsinden daha yıkıcı olmuştur.Bu gelişmenin,
I. sınır anlaşmazlıkları yaşanması,
II. sömürgecilik anlayışının sürmesi,
III. yıkım gücü yüksek silahların kullanılması
durumlarından hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir?
8 - Bilgi I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan,
I. ham madde ihtiyacının artması,
II. pazar arayışlarının hızlanması,
III. silahlanma yarışının yaşanması
gelişmelerinden hangilerinin ekonomik alanla doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?
9 - Bilgi Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na girdikten kısa bir süre sonra Müslümanlara yönelik cihad çağrısında bulunmuştur.
Bu girişim aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
10 - Bilgi I. Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde gerçekleşen İngiliz saldırısında, Osmanlı Devleti'nin Yıldırım Orduları Grubunun kayıpları 75 bin esir, 360 top, 800 lokomotif, 468 yük ve yolcu vagonu idi.
Bu kayıplar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
11 - Bilgi I. Dünya Savaşı'nın sonrasında yeni sınırlar belirlenirken milliyetçilik düşüncesi dikkate alınmamıştır.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenebilir?
12 - Bilgi I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu devletler parçalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında gösterilebilir?
13 - Bilgi I. Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan,
I. Almanya'nın Alsas-Loren bölgelerini elinde tutması,
II. silahlanma yarışının hızlanması,
III. sömürgeci politikaların hız kazanması
gelişmelerinden hangileri diğerlerine göre daha geniş bir etki alanına sahiptir?
14 - Bilgi I. Dünya Savaşı, İslam dünyasında ümmetçi anlayışın geçerliliğinin kalmadığını göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergesidir?