"Osmanlı Yükselme Dönemi" adlı testte 12 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler, TYT Sosyal Bilgiler ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 8188 kişi bakmış, 2976 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Osmanlı Yükselme Dönemi" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Osmanlı Yükselme DönemiGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Mora Despotlukları ortadan kaldırılmış, Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmiştir.
Bu girişimlerin ortak amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
2 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde gerçekleştirilen askeri girişimler İtalyan şehir devletlerini rahatsız etmiştir.
Bu rahatsızlıkta,
I. Venedik ve Ceneviz’in denizlerdeki ticari konumlarının sarsılması,
II. Osmanlı Devleti’nin deniz ticareti üzerindeki denetiminin güçlenmesi,
III. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya kavuşması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
3 - Bilgi Osmanlı Devleti’nin,
I. Orta Asya Türk hanlıkları ile irtibat kurma,
II. İran ve Rusya üzerindeki baskıyı artırma,
III. yeni ticaret yolları bulunmasını önleme
hedeflerinden hangileri, XVI. yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışılan Don-Volga Projesi ile ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Fatih Dönemi’nde 1480 yılında gerçekleştirilen deniz seferi ile Napoli Krallığı’nın elinde bulunan Otranto Kalesi ele geçirilmiştir.
Bu girişimin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Osmanlı Devleti ile Venedik arasında 1479 yılında imzalanan antlaşmada yer alan,
I. Venedik savaş tazminatı ödeyecektir.
II. Venedik İstanbul’da elçilik açabilecektir.
III. Venedik elçisi Osmanlı topraklarındaki Venedik vatandaşlarının davalarına bakacaktır.
hükümlerinden hangileri, Venedik’in hukuki ayrıcalıklar elde ettiğinin göstergesidir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde düzenlenen Mısır Seferi’nin ardından Osmanlı Devleti’nin teokratik niteliğinin güçlendiği görülür.
Bu gelişmenin, aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak meydana geldiği söylenebilir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilen, I. Dulkadiroğullarının egemenlik altına alınması,
II. Safevilerin Çaldıran Savaşı’nda yenilgiye uğratılması,
III. Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı’nda karşı karşıya gelinmesi
gelişmelerinden hangilerinin Anadolu’da Osmanlı etkinlik alanını genişlettiği söylenebilir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılda,
I. Kıbrıs fethedilmiştir.
II. Mısır toprakları egemenlik altına alınmıştır.
III. Lehistan Krallığı himaye altına alınmıştır.
Bu gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini artırmasını sağladığı söylenemez?
Boş Bırak
9 - Bilgi Osmanlı tahtını elde etmek üzere isyan eden Şehzade Cem’in Avrupalı devletlere sığınması ve Safevi tehlikesinin artması, II. Bayezid Dönemi'nde Osmanlı Devleti’ni güç durumda bırakmıştır. Bu durum nedeniyle fetih hareketlerinin eski hızını yitirdiği görülür.
Bu bilgi, aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Boğdan toprakları üzerine sefere çıkan II. Bayezid, Kili ve Akkerman kalelerini ele geçirmiştir.
Bu gelişme sayesinde,
I. Avrupa'da Osmanlı karşıtı bir haçlı ordusu oluşturulmasının önlenmesi,
II. Kırım ile kara bağlantısı kurulması,
III. Karadeniz üzerindeki denetimin artırılması
hedeflerinden hangilerine ulaşıldığı söylenebilir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Yavuz Sultan Selim’in ölümünün ardından genç yaşta Osmanlı tahtına geçen Kanuni Sultan Süleyman ilk dönemlerde eski Memlük komutanlarından Canberd Gazali‘nin bağımsız olmak için çıkardığı isyan ile uğraşmak zorunda kalmıştır.
Bu gelişme dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Safevi Devleti Osmanlı Devleti’nin Anadolu topraklarındaki otoritesini zayıflatmak için çaba harcamıştır. Safevilerin de etkisiyle XVI. yüzyılda Anadolu’nun güneyinde çıkan Şahkulu İsyanı, Osmanlı yönetimini oldukça uğraştırmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.