Sıcaklık Konu Testi

Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi
3 - Bilgi Kuzey Yarımküre'de karaların oranı %39 iken, Güney Yarımküre'de %19 dur.
Kara oranının Güney Yarımküre'de az olması;
I. eş sıcaklık eğrilerinin enlemlere daha uygun uzanış göstermesi,
II. kış sıcaklık ortalamasının daha yüksek olması,
III. 21 Aralık - 21 Mart tarihleri arasında yaz mevsimi koşullarının yaşanması
durumlarından hangilerine neden olmuştur?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi enlemin sıcaklık üzerindeki etkisine ters düşer?
5 - Bilgi Güney Kutup Noktası'nda 23 Eylül tarihinde Güneş doğar ve 21 Mart'a kadar yaklaşık altı ay süreyle Güneş batmaz. Bu bölgede güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalamalarının 0 °C nin üzerine çıktığı görülmez.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
6 - Bilgi
7 - Bilgi
8 - Bilgi
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisine neden olan faktör diğerlerinden farklıdır?
10 - Bilgi